Frivillige patientstøtter fra Røde Kors

​​​​Frivillige patientstøtter fra Røde Kors​

​​​

Røde Kors frivillige patientstøtter

​Hvidovre Hospital tilbyder i samarbejde med Røde Kors frivillige patientstøtter for patienter og pårørende.

Hvidovre Hospital har i samarbejde med Dansk Røde Kors etableret et servicetilbud til patienter og pårørende i form af en ordning med frivillige patientstøtter.

Patientstøtterne fungerer som guider primært ved hovedindgangen til hospitalet, på ambulatorieg​angen samt ved venteområdet i Akutmodtagelsen.

​Patientstøtternes opgaver

Patientstøtterne varetager følgende opgaver:

  • ​Er vejvisere for patienter og pårørende 
  • Taler med patienter og pårørende i venteområder 
  • Henter kaffe, te og vand i venteområder, hvor det er muligt
  • Hjælper med at få ventetiden til at gå, eksempelvis ved højtlæsning

De frivillige patientstøtter ledes af to frivillige aktivitetsledere, der står for rekruttering, oplæring og vagtplanlægning for gruppen af frivillige patientstøtter. 

Kontakt​​

Patientstøtterne kan træffes på hospitalet i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00. Dog er patientstøtterne ikke tilstede alle dage på hospitalet. 

Serviceafdelingen på Hvidovre Hospital er tovholder på aftalen med Dansk Røde Kors. Ved spørgsmål om patientstøtteordningen kan der rettes henvendelse til: 

Charlotte Koch-Pedersen
Telefon: 38 62 30 00


Redaktør