Sundhedskort (gult) - se hvad du kan bruge det til

​Sundhedskortet, som før blev kaldt det gule sygesikringsbevis, er din garanti for, at du er omfattet af sygesikringen og dermed har ret til fx gratis behandling hos din egen læge, speciallæge m.m. - læs om, hvad du kan og ikke kan bruge det gule sundhedskort til.

​Hvem kan få et sundhedskort?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af sygesikringen og får et sundhedskort. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Hvad dækker sundhedskortet?

Sundhedskortet giver dig ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykolog.

Hvornår skal sundhedskortet i brug?

Du skal fremvise dit sundhedskort, når du er ved læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og hos kommunen.

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper

På sundhedskortet står også, hvilken sygesikringsgruppe du tilhører. Som dansk statsborger med bopæl i Danmark skal du vælge mellem to sygesikringsgrupper:

Sikringsgruppe 1:

Du er tilmeldt en bestemt læge og skal have henvisning til speciallæger. Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Men vær opmærksom på, at nogle læger/speciallæger også tilbyder privat behandling, som ikke vil blive dækket af sygesikringen.  

Se liste på borger.dk over læger og speciallæger, der har aftale med regionen

Sikringsgruppe 2:

Du er ikke tilmeldt en bestemt læge og skal ikke have henvisning til speciallæger. Det kræver dog stadig henvisning fra din læge at komme til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, som alle skal have aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen og derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Skift sygesikringsgruppe på borger.dk

Nyt sundhedskort

Hvis du flytter folkeregisteradresse, får du automatisk et nyt sundhedskort. Hvis du skifter læge, mister dit sundhedskort m.m., kan du bestille et nyt på borger.dk eller i din kommunes Borgerservice.

Bestil et nyt sundhedskort på borger.dk, og se hvad det koster

Det særlige sundhedskort

Hvis du bor i et EU-medlemsland eller land, der har tiltrådt EØS-aftalen, og arbejder i Danmark, skal du have et særligt sundhedskort – ofte kaldet "grænsegængerbevis". Det er dokumentation for, at du har ret til dansk lægehjælp. Du får det særlige sundhedskort hos Udbetaling Danmark. Har du aldrig boet i Danmark, skal du have sundhedskortet hos Udbetaling Danmark.

Læs på borger.dk om sygesikring for udlændinge

Redaktør