Udskrivelse – kom godt hjem med den information, du har brug for

Et vellykket behandlingsforløb er ikke blot en veloverstået operation eller en effektiv medicinsk behandling. Det handler også om at hjælpe dig godt tilbage til hverdagen. Læs her om de mest almindelige måder at blive udskrevet på, og hvad du skal forholde dig til efter udskrivelsen.


Tilbage til dit vante liv

Vi er mange både på hospitalerne og i kommunerne, der arbejder for, at dit behandlingsforløb ikke er slut, før du er tilbage i dit vante liv igen. Det handler om at få overgangen fra hospitalet og færdigbehandlingen udenfor til at hænge godt og effektivt sammen. 

Forskellige muligheder for udskrivelse

Der er mange måder at blive udskrevet på og mange ting at holde styr på i denne fase af dit forløb. 

Find dit udskrivelsesforløb her og få overblik over, hvad der skal ske:

Samtalen med lægen

Inden du udskrives, skal du altid have en samtale med lægen, hvor I blandt andet skal gennemgå:

  • dit udskrivelsesbrev (epikrise)

Her står, hvad du er blevet undersøgt og behandlet for, og hvad den fortsatte behandlings- og opfølgningsplan er. Hospitalet sender dit udskrivelsesbrev til din egen læge.

  • din eventuelle genoptræningsplan

Hvis lægen vurderer, du skal genoptrænes, udarbejder hospitalet en genoptræningsplan. Det er en god idé at sørge for at få en kopi af din genoptræningsplan med hjem. Hospitalet sender din genoptræning både til din kommune og egen læge.

Din hospitalsafdeling udarbejder også en udskrivningsrapport til din kommune. Den beskriver dit forløb, funktionsniveau, fremtidige aftaler m.m. Du vil få en kopi af rapporten.

Se oversigt over de vigtigste udskrivelsesdokumenter her

Få de svar du har brug for med en huskeliste

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Der er mange praktiske gøremål, når du kommer hjem, og husker jeg nu lige alle aftaler og de vigtige beskeder og informationer, jeg fik på hospitalet?

Patientguidens huskelister kan være med til at sørge for, at du får stillet de spørgsmål, der gør, at du kommer hjem med den information, du har brug for. 

Se alle Patientguidens huskelister

Forskellige støtteordninger mellem hospital, kommune og dit hjem

De senere år er der udviklet forskellige støtteordninger på hospitaler og i kommuner, der alle har til formål, at der bliver taget hånd om overgangen fra hospital og til dit hjem. Hvis du føler, du har behov for ekstra støtte i denne fase, så spørg din afdeling eller i din kommune om dine muligheder. 

Hjælp til at komme videre i dit forløb

For nogle tager det lang tid at blive rigtig rask, og for andre bliver sygdom en følgesvend for altid. Find støtte, rådgivning og inspiration i dit sygdomsforløb her:

Systematiseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner

Hospitaler og kommuner samarbejder med hinanden blandt andet i kraft af en kommunikationsaftale, som indeholder en række faste informationsforpligtelser kommune og hospital imellem. Der er tale om udveksling af information, fra du bliver indlagt og hele vejen igennem dit forløb. Aftalen skal understøtte, at alle involverede parter er grundigt informerede, så du kan udskrives så sikkert og hurtigt som muligt.

Redaktør