Medicintilskud - hvornår og hvordan

Læs om de forskellige muligheder for at få tilskud til medicin.

Hvad kan du få i tilskud til medicin?

Medicintilskuddet bestemmes af, hvor store udgifter du har til tilskudsberettiget medicin inden for en periode på et år - også kaldet for tilskudsperioden. Jo større udgifter, jo mere får du i tilskud. Når du har købt for mere end 980 kroner (2019-takster) i tilskudsperioden, begynder du som voksen at få tilskud. Børn under 18 år får tilskud med det samme.

Der er fastlagt et loft over, hvor stor din udgift til medicin kan blive. Hvis din egenbetaling i tilskudskroner overstiger 4.110 kroner (2019-takster) i tilskudsperioden, får du automatisk din tilskudsberettigede medicin gratis. Hvis du på apoteket vælger at få et dyrere lægemiddel end det billigste, kan din egenbetaling dog blive større.

Tilskuddet betales af regionen.

Se mere om tilskuddets størrelse på sundhed.dk

Generelle tilskud

Du får automatisk tilskud til den lægeordinerede medicin, der er omfattet af generelt tilskud. Noget medicin har dog klausuleret tilskud. Det betyder, at du skal have en bestemt sygdom, for at få tilskud til den lægeordinerede medicin. Det er din læge, som vurderer, om du kan få klausuleret tilskud.

Individuelle tilskud

Der findes derudover tre former for individuelle tilskud. Det er din læge, der ud fra en vurdering af dit behov og sygdomsforløb kan søge om de forskellige tilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

1. Enkelt tilskud

I nogle tilfælde kan din læge søge om enkelt tilskud til medicin, der ikke er omfattet af generelt eller klausuleret tilskud.

2. Forhøjet tilskud

Forhøjet tilskud er en særlig bevilling til en bestemt slags medicin. Fx hvis du er allergisk over for et produkt på markedet og derfor har brug for at få et andet produkt, der er dyrere.

3. Terminaltilskud

Hvis du er uhelbredeligt syg og vælger at tilbringe din sidste tid i dit eget hjem eller på et hospice, skal du sidestilles med de patienter, der ligger på hospitalet. Derfor kan din læge eller hospitalet søge Lægemiddelstyrelsen om, at du får al din medicin gratis.

Økonomisk hjælp fra din kommune

Hvis du har økonomiske vanskeligheder, kan der være mulighed for at søge kommunen om hjælp via Aktivlovens § 82. For at du kan søge, skal følgende være opfyldt:

  • behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt begrundet
  • du har ikke selv råd til at betale udgiften.

Der skal være tale om lægeordineret medicin. Tal med din kommune om muligheden.

Redaktør