Inddragelse i beslutninger og behandling

Forskning viser, at når du bliver inddraget i undersøgelser og behandling, bliver forløbet ikke bare bedre, der sker også færre fejl. Læs her om, hvorfor vi har brug for din viden og at kende til dine ønsker, og hvordan du kan involvere dig aktivt i dit sygdomsforløb.

​Din viden og ønsker er vigtige

 Samspillet mellem patienter og sundhedsvæsenet forandrer sig i disse år:
 
  • du inddrages i stadig større omfang i overvejelser og beslutninger om dit undersøgelses- og behandlingsforløb
  • mange patienter er informationssøgende borgere, der gerne vil vide besked om, hvad de fejler, og som gerne vil være aktive i sygdoms- og helbredelsesforløbet.
Det kalder vi i dag under ét for patient- eller borgerinddragelse.

Inddragelse giver bedre forløb
 
Vi ønsker at styrke hospitalsbehandlingen bl.a. ved at sætte dig, din viden og eventuelt dine pårørende i spil. Din viden er vigtig, al den stund det er dig, der lever med symptomerne og sygdommen i hverdagen. Sammen kan vi diskutere muligheder, fordele, ulemper, risici og ønsker og finde frem til de bedst mulige beslutninger og forløb for dig.
 
Og det er en rigtig god idé: Forskning viser nemlig, at patienter med et højt informationsniveau, der medvirker til beslutninger i deres eget behandlingsforløb, ikke bare bliver mere tilfredse. Deres behandlingsresultater bliver også bedre.

Patientinddragelse i praksis
 

Hvor der er muligheder, er der også valg!  Derfor handler medinddragelse i hospitalsvæsenet om: 

  • at du, dine pårørende og din behandlende læge deler viden og erfaring, så I sammen kan finde frem til hvilken behandling, forløb, medicin med mere, der er bedst for dig
  • at holde muligheder åbne, så nye svar kan give anledning til at sætte retning eller skifte kurs
  • at planlægge sammen. Fx at få tilrettelagt kontrolbesøg og indlæggelse, så det også passer ind i din livssituation
  • at du eller dine pårørende selv tager hånd om nogle behandlings- eller kontrolopgaver, som nødvendigvis ikke behøver at blive foretaget i hospitalsregi.

  Fordele ved patientinddragelse

  • du oplever bedre kontrol over og har større indsigt i dit forløb
  • du får taget beslutninger om undersøgelse og behandling, der passer ind i dit liv
  • dine observationer og viden om din egen sygdom bliver brugt aktivt.

Forberedelse til inddragelse

I Patientguiden findes emnefeltet "Værktøjer, der giver overblik - dine sundhedsdata, guides, apps m.m." Her kan du finde en masse inspiration til, hvordan du og dine pårørende kan deltage aktivt i din undersøgelse og behandling. 

Værktøj til at træffe beslutning

Fælles beslutningstagning er en metode, hvor du sammen med din behandler i fællesskab træffer beslutninger fx i forhold til at vælge en behandling, hvis der er flere muligheder, som kunne være relevante for dig.

I sådan en proces kan det være en fordel at bruge et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilken behandlingsmulighed der har flest af de fordele, der er vigtige for dig, eller som har færrest af de ulemper, du er mest bekymret for.

Se beslutningsstøtteværktøj  

Dit behov kan ændre sig

Behovet for inddragelse kan også variere gennem et langt forløb. I perioder ønsker du måske al den information, du kan få, andre gange nøjes du helst med ganske lidt.

Der kan også være stor forskel på dit og dine pårørendes behov for svar og medinddragelse. 

Vær derfor bevidst om også at sige fra overfor informationer, du ikke ønsker. Medinddragelse er hverken en pligt eller et krav – det er en mulighed. Ønsker du ikke at skulle tage stilling eller vide mere end højest nødvendigt, er det ligeså acceptabelt. I så fald er det vigtigt, at du får meldt dit ønske ud til personalet, så de kan tage højde for det.

Redaktør