​​​

Ret til at blive behandlet inden for 30 dage

Hvis vi ikke kan behandle dig inden for 30 kalenderdage på vores egne hospitaler eller de hospitaler, vi har samarbejdsaftaler med, kan du få undersøgt muligheden for at blive henvist til et privathospital.

Denne film handler om retten til at blive behandlet indenfor 30 dage (varighed 1:21 min)

​​Max 30 dage til at starte din behandling

Som borger i Danmark har du ret til at blive behandlet på et af vores hospitaler eller de samarbejdssygehuse, vi har aftaler med, inden for 30 kalenderdage.

Hvis det ikke er muligt, skal vi forsøge at finde en alternativ mulighed for behandling, hvor ventetiden er kortere.

Du kan benytte dig af muligheden hvis:

 • ventetiden til din behandling er mere end 30 dage
 • din operationsdato bliver ændret.

Rettigheden beskrives i loven om 'udvidet frit sygehusvalg' 

Se oversigt over regionens samarbejdssygehuse

Sådan gør du  

Hvis du gerne vil benytte dig af muligheden for at blive behandlet inden for 30 dage, er der forskellige måder at gøre det på.

1. Brug anvisningerne i dit indkaldelsesbrev

Start med at læse dit indkaldelsesbrev grundigt igennem. Hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling, vil det stå i dit indkaldelsesbrev. Her vil der også stå, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde et andet hospital eller klinik med kortere ventetid.

2. Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

En rådgiver om Sygehusvalg kan:

 • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for at vælge et bestemt hospital
 • bede afdelingen om at flytte dit forløb til et andet hospital, end det du er blevet henvist til
 • oplyse dig om ventetider 
 • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for transport eller transporttilskud i forbindelse med behandlingen.

Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

3. Tag en snak med en patientorganisation

En snak med patientorganisationernes rådgivninger kan også være med til at give dig klarhed over, hvad der kunne være bedst for dig.​

Særlige ventetider, hvis du har kræft eller livstruende hjertesygdom

Hvis​ du skal i behandling for kræft eller en livstruende hjertesygdom, findes der særlige tidsfrister.

Læs mere om tidsfrister ved behandling af kræft

Læs mere om tidsfrister ved behandling af lisvtruende hjertesygdomme

Her kan du ikke bruge udvidet frit sygehusvalg

Du skal være opmærksom på, at du i nogle tilfælde ikke kan benytte udvidet frit sygehusvalg:

 • ved organtransplantation, fertilitetsbehandling, refertilitetsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller genoptræning
 • hvis du selv udsætter dit behandlingsforløb
 • hvis din helbredstilstand gør, at hospitalet er nødt til at udsætte behandlingen
 • hvis der ikke findes et privathospital, vi aftaler med, som udfører netop den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget
 • hvis privathospitalet har væsentlig længere ventetid end vores egne afdelinger.
Redaktør