​​

Sundhedskort (gult) – se hvad du kan bruge det til

​Sundhedskortet, som før blev kaldt det gule sygesikringsbevis, er din garanti for, at du er omfattet af sygesikringen og dermed har ret til fx gratis behandling hos din egen læge, speciallæge m.m.  Læs her mere om, hvad du kan og ikke kan bruge det gule sundhedskort til.

​Hvem kan få et sundhedskort?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af sygesikringen og får et sundhedskort. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Hvad dækker sundhedskortet?

Sundhedskortet giver dig ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykolog.

Hvornår skal sundhedskortet i brug?

Du skal fremvise dit sundhedskort, når du er ved læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og hos kommunen.

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper

På sundhedskortet står også, hvilken sygesikringsgruppe du tilhører. Som dansk statsborger med bopæl i Danmark skal du vælge mellem to sygesikringsgrupper:

Sikringsgruppe 1:

Du er tilmeldt en bestemt læge og skal have henvisning til speciallæger. Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Men vær opmærksom på, at nogle læger/speciallæger også tilbyder privat behandling, som ikke vil blive dækket af sygesikringen.  

Se liste over læger og speciallæger, der har aftale med regionen

Sikringsgruppe 2:

Du er ikke tilmeldt en bestemt læge og skal ikke have henvisning til speciallæger. Det kræver dog stadig henvisning fra din læge at komme til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, som alle skal have aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen og derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Skift sygesikringsgruppe på borger.dk

Nyt sundhedskort

Hvis du flytter folkeregisteradresse, får du automatisk et nyt sundhedskort. Hvis du skifter læge, mister dit sundhedskort m.m., kan du bestille et nyt på borger.dk eller hos din kommunes borgerservice-center.

Bestil et nyt sundhedskort, og se hvad det koster

Det særlige sundhedskort

Hvis du bor i et EU/EØS-land og arbejder i Danmark, skal du have et særligt sundhedskort – ofte kaldet "grænsegængerbevis". Det er dokumentation for, at du har ret til dansk lægehjælp. Du får det særlige sundhedskort hos den danske kommune, du flytter fra. Har du aldrig boet i Danmark, skal du have sundhedskortet i den kommune, hvor du arbejder.

Læs mere om sygesikring for udlændinge

Sundhedskort-app

Dit fysiske sundhedskort findes også som en app, Sundhedskort-appen,  som du kan installere på din mobil. Appen fungerer som et supplement til sundhedskortet, som du altid vil modtage med posten, hvis du fx får ny adresse eller skifter læge. 

Sundhedskort-appen har de samme funktioner som det fysiske sundhedskort og vil blive automatisk opdateret med nye oplysninger. Derudover kan du i Sundhedskort-appen se dine børns sundhedskort, indtil de fylder 15 år. 

For at kunne oprette dit sundhedskort i Sundhedskort-appen skal du:

  • have bopæl i Danmark
  • benytte MitID
  • være i sikringsgruppe 1 eller 2.

Sundhedskort-appen er ikke tilgængelig for borgere med særligt sundhedskort

Redaktør