En anden læges vurdering - second opinion

Second opinion er et begreb, der bruges i hospitalsvæsenet, når du får en anden læges vurdering. Læs her om hvilke muligheder, du har.

Efterprøve diagnose og behandling

Oprindelig var second opinion en mulighed, som læger brugte, når de ville have en anden kollegas syn på en sag. I dag er det også et begreb, som patienter bruger.

Du kan afprøve holdninger

I dag googler mange patienter sig til viden og synspunkter, de gerne vil drøfte med lægen. Når lægen samtidig inddrager dig i beslutninger om din undersøgelse og behandling, er det ikke underligt, hvis du kan have et ønske om at høre andre lægers vurdering, hvis det er muligt. Nøjagtigt ligesom vi spørger flere ejendomsmæglere om pris og betingelser, når vi skal have solgt vores hus.

Men du har ikke en egentlig ret til at få en anden læge til at revurdere en diagnose eller behandling. Hvis du oplever, at dit forløb eller behandling er endt i en blindgyde, kan du tale med din læge om muligheden for at blive henvist til et andet sted for at blive undersøgt og behandlet på ny.

Sundhedsforsikringer tilbyder second opinion

Vær eventuelt opmærksom på om du har en sundhedsforsikring, der dækker udgifter til second opinion. Hvis du fx føler dig usikker eller utryg i forhold til din diagnose eller behandling, kan du muligvis få dækket udgifterne gennem din sundhedsforsikring. Nogle sundhedsforsikringer giver adgang til internationale netværk af læger, der tilbyder second opinion.

Patienter med livstruende sygdom har en særlig Second opinion-ordning

Den eneste mulighed for second opinion i det offentlige sundhedsvæsen er, hvis du har en livstruende sygdom fx kræft, og der ikke kan tilbydes dig mere behandling. I så fald findes en 'Second opinion-ordning', hvor vi kan undersøge, om der findes en behandling eller eksperimentel behandling herhjemme eller i udlandet, der måske vil kunne gavne dig.

Second opinion-ordningen giver mulighed for forsøgsbehandling eller eksperimental behandling

Det er "Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling", der vurderer din anmodning om at få en second opinion.

Nogle patienter finder selv frem til behandlinger, som panelet skal vurdere. Andre beder om panelets hjælp til at vurdere, om der findes en relevant eksperimentel behandling.

Anmodningen skrives af din læge med en beskrivelse af dit behandlingsforløb og med et eventuelt konkret ønske til behandling. Der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig, for at komme i betragtning.

Søger viden her og i udlandet

Sagsbehandlingen varer i gennemsnit ti arbejdsdage fra Sundhedsstyrelsen modtager ansøgningen, indtil du får et svar. Eksperterne i panelet samler oplysninger og rådgivning både herhjemme og i udlandet. Hvis du har en anden livstruende sygdom end kræft, er det eksperter inden for netop det sygdomsområde, der skal behandle ansøgningen. Eksperterne bliver udpeget af Sundhedsstyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at du kan risikere betydelige bivirkninger ved eksperimentel behandling.

Det offentlige betaler udgifterne til den eksperimentelle behandling som led i Second opinion-ordningen. Også i hvis behandlingen foregår i udlandet.

Sådan søger du

Anmodningen til Second opinion-ordningen skal sendes af din behandlende læge til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel. Så sikrer man, at panelet får alle relevante oplysninger.

I 2016 vurderede Sundhedsstyrelsens rådgivende panel 413 ansøgninger om second opinion. I alt 351 anmodninger blev besvaret med en eller flere nye anbefalinger om behandling.

Redaktør