Forskningsmæssig og eksperimentel behandling – hvornår er det en mulighed?

Du har måske hørt om muligheden for forskningsmæssig eller eksperimentel behandling enten i Danmark eller i udlandet. Du kan læse mere om mulighederne her.

Forskningsmæssig behandling

Overalt i hospitalsverdenen foregår der forskning med forsøg med nye former for kirurgiske indgreb, nyt medicinsk udstyr eller nye typer af medicin m.m. Det er almindeligvis ansatte på hospitalet, der opsøger personer, som kan deltage i forsøget, fx i forbindelse med at de kommer til behandling på hospitalet eller ved avisannoncer og lignende. Hvis du selv er blevet opmærksom på et forskningsprojekt, du gerne vil indgå i, kan du spørge din behandlende læge til råds.

Det er ikke alle, der kan deltage i forsøg. Forsøg er typisk designet således, at forsøgspersonerne i videst muligt omfang skal kunne sammenlignes med hinanden. Derfor kræver forsøg særligt definerede patientkategorier.

I nogle tilfælde kan din behandlende læge være behjælpelig med at kontakte forsøgsprojektet med henblik på, om du kan indgå i behandlingen. Alternativt, kan du til hver en tid selv tage kontakt til den forskningsansvarlige læge med henblik på at tale om dine muligheder for at deltage i forsøget.

Forskningsmæssigbehandling i udlandet

I nogle tilfælde tilbydes den forsøgsmæssige behandling ikke i Danmark, men kun et sted i udlandet For at få forskningsmæssig behandling i udlandet skal følgende tre betingelser være opfyldt:

  • der findes ikke relevant behandling i Danmark på en hospitalsafdeling med specialfunktion
  • der er tale om et anerkendt videnskabeligt forsøg
  • forsøgsbehandlingen foregår i et samarbejde med et dansk hospital

Du skal tale med din behandlende læge, hvis du har læst om et studie i udlandet, som du er interesseret i at deltage i.

Eksperimentel behandling

Hvis du har hørt om en eksperimentel behandling, som du er interesseret i at blive henvist til, skal du først tale med din behandlende læge om dine muligheder.

For at modtage eksperimentel behandling skal du have en livstruende sygdom, og din sag have været behandlet i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Ekspertpanel, der rådgiver sygehuslæger om mulighederne for eksperimentel behandling for patienter med livstruende sygdomme.

Sådan behandles din ansøgning

For at få en vurdering af din sag hos ekspertpanelet skal du og din læge være enige om at indsende en anmodning om rådgivning og vurdering til Sundhedsstyrelsen. Derefter sender din behandlende hospitalslæge din sag til panelet for at sikre, at de har alle relevante oplysninger om dig, din sygdom og behandlingsforløb. Det er også her, I beskriver et konkret ønske til behandling, hvis du har et sådan.

Panelet foretager en konkret vurdering af din sygehistorie og aktuelle tilstand. Der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig som patient. Der kan være tale om en behandling, som tilbydes i Danmark eller udlandet, og det kan både være eksperimentel eller anden behandling. Eksperterne kan desuden indhente yderligere oplysninger og rådgivning både fra Danmark og fra udlandet.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan medføre risiko for betydelige bivirkninger.

Når du har modtaget svar fra panelet, skal du og din læge blive enige om, om I vil følge det givne råd.

Redaktør