solskin

​​​

Sol, strand og sommerskader

Både på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital og på Akutklinikken på Amager mærker de, at det gode vejr er kommet til Danmark.

Det er egentlig ikke fordi, der er mere at lave end normalt, men de skader, folk kommer ind med, er meget præget af sommeren og det gode vejr. Det fortæller Helene Byrne, som er afdelingssygeplejerske på Hvidovre Hospitals Akutmodtagelse.

”Det er trampolinskader, folk som er faldet på cyklen eller motorcyklen,” fortæller hun og tilføjer, at de høje temperaturer dog ikke har forårsaget indlæggelser på Hvidovre endnu.

”Der er faktisk ikke kommet patienter ind med solskoldninger eller dehydrering. På den måde har vi ikke mærket det varme sommervejr.”

Også ro på Amager
Nogenlunde det samme billede gør sig gældende på Amager Hospitals Akutklinik. Her melder afdelingssygeplejerske, Lis Jacobsen, også om en rolig sommer, som bærer tydeligt præg af megen udeaktivitet.

”Akutklinikken er jo et billede på samfundet. Så når folk er ude og er aktive, så afspejler det sig i de skader, vi får ind. Men der har ikke været noget ud over det sædvanlige i år, og det hele har kørt stille og roligt,” lyder meldingen fra Amager. 

​​
Redaktør