Smagspanel skal vurdere hospitalsmad

​​​​Et smagspanel af tidligere patienter skal være med til at løfte niveauet for maden på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre. Køkkenet på Hvidovre Hospital byder initiativet velkommen​.

Mad er en stor del af både behandling og pleje, når patienter er indlagt på hospitalerne i Region Hovedstaden. Netop nu offentliggøres en ny undersøgelse, der fortæller om patienternes oplevelse med den mad, der bliver serveret under indlæggelse.


Undersøgelsen er den første af sin slags i Region Hovedstaden, og alt i alt er 82 procent af de adspurgte patienter tilfredse med oplevelsen med maden, som de kalder god eller virkelig god.
Patienterne er blevet spurgt under og efter indlæggelse om deres oplevelser med maden, men ikke alle er udelt begejstrede i undersøgelsen.

Vigt​igt at lytte

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at det er at det er en vigtig undersøgelse, som både sætter fokus på alt det positive omkring mad på hospitalerne i Region Hovedstaden, men også stiller skarpt på de områder, hvor det kunne blive bedre.

"Mad er helt central for at kunne komme sig hurtigt. Derfor er det vigtigt, at de mennesker, der er indlagt på vores hospitaler, har lyst til at spise maden. Det handler både om smag, duft, konsistens og omgivelser, men også om at tage hensyn til, at det kan være svært at overskue en stor portion mad, hvis man fx har kvalme og har mistet appetitten," siger hun og tilføjer:

"Undersøgelsen viser, at der heldigvis er mange gode tiltag i gang på vores hospitaler, men at der også er plads til forbedring. Derfor er det rigtig godt at lytte til dem, der skal spise maden. Det gør vi med denne undersøgelse, men jeg kunne også godt tænke mig at tage et ekstra skridt og nedsætte et smagspanel, der kan tage ud på hospitalerne, smage maden og komme med gode ideer til, hvordan vi helt nøjagtigt forbedrer smagsoplevelsen."

Et smagspanel kunne evt. bestå af bl.a. tidligere patienter, som kan tage ud på hospitaler for at smage på maden og komme med gode ideer til, hvordan regionen hele tiden udvikler maden til patienterne.

Byder ideen velko​​mmen

I køkkenet på Hvidovre Hospital byder de ideen om et smagspanel velkommen.

"Vi lytter altid til patienterne. Det er jo den eneste måde, vi kan blive bedre på," siger produktionsleder Jan Bannebjerg og tilføjer:

"Vi er rigtig glade for det flotte resultat Hvidovre Hospital køkken har fået i regionens patienttilfredshedsundersøgelse, specielt set i lyset af, at vi laver mad til 500 patienter per måltid.
Og at vi dagligt arbejder med at udvikle nye retter og smage samt at få sammensat menukortene og diætkortene ud fra den rette ernæringsmæssige sammensætning."

Også køkkenleder Palle Erbs synes, det lyder spændende med et smagspanel.

"Det er altid en god ide, at spørge patienterne til, hvad de synes, vi gør godt og mindre godt. Det er jo også det, vi gør, hver gang vi skifter menukort. Her ser vi på, hvad der har været populært, og hvad der har været mindre populært, og så tager vi det med i planlægningen af det nye kort," siger han og slutter:

"Så det er altid dejligt, når man faktisk spørger patienterne, hvad de vil have, i stedet for bare at gætte på, hvad de vil have."

Allerede nu er flere ledelser fra hospitalskøkkenerne rundt om i regionen ved at arrangere inspirationsbesøg hos hinanden for at udnytte den læring og viden, der ligger hos andre.​

​​Fakta​​

  • Regionsrådet har i maj 2014 vedtaget en fælles Mad- og ernæringspolitik for Region Hovedstaden. I den er retningslinjerne for selve maden og omkostningerne hertil, men også muligheden for at indrette selve spisesituationen til patienterne, fastlagt.
  • I undersøgelsen har knap 1.600 patienter svaret på spørgsmål om deres oplevelser med madens smag, variation, portionsstørrelse etc.
  • Patienterne er samlet set mest positive over for madens smag, dernæst anretningen og til sidst variationen. Flest patienter har en positiv vurdering af frokosten, dernæst morgenmaden og til sidst aftensmaden.
  • Det samlede indtryk hos patienterne på 60 år eller derudover er mere positiv end hos de yngre patienter.
  • Regionsrådet besluttede i sit budget for 2015, at indkøbsaftalerne på køkkenområdet skal tilrettelægges sådan, at det bliver muligt for alle hospitalskøkkenerne at opnå bronzemærket i økologi, hvilket betyder mad med 30-60 procents økologi.​​​
Redaktør