Ny whistleblower-ordning vedtaget i regionen

​Region Hovedstaden får som den første region i Danmark en whistleblower-ordning.​

​​

​Ordningen, der også omfatter eksterne samarbejdspartnere, skal være med til at sikre, at personer, der har viden om kritisable forhold, kan viderebringe disse uden frygt for negative konsekvenser. 

En anmeldelse til whistleblower-ordningen kan derfor ske anonymt.

En vej til at gribe​​ ind
Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er derfor glad for, at whistleblowerordningen træder i kraft, og ser det som et konkret tilbud til den medarbejder, som opdager noget forkert på arbejdspladsen.

"Her kan medarbejderne føle sig sikre på, at deres oplysninger bliver behandlet sagligt og fortroligt, og samtidigt kan det være en vej til at gribe ind i en sag, før den vokser og bliver kritisabel," siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Skal være sidste u​​dvej

Forud for regionsrådets beslutning, har forslaget været i høring i MED-systemet.

Udvalgene giver udtryk for, at ordningen bør være sidste udvej for medarbejdere, der ønsker at gøre opmærksom på kritiske forhold, og at den ikke bør erstatte den åbne dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Kanaler til at gøre opmærksom på kritiske forhold
I dag kan medarbejderne vælge at indberette til f.eks. ledelsen, tillidsrepræsentanten eller via MED-systemet, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter bl.a. taler om samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Reserveret gr​​ove forhold

Ordningen er derfor begrænset til grove forhold - eller mistanke om forhold - der kan få betydning for koncernen som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Det kan fx være mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, miljøforurening eller alvorlige brud på arbejdssikkerheden. I forhold til enkeltpersoner kan der være tale om vold eller seksuelle overgreb.

Mindre alvorlige forseelser som fx samarbejdsvanskeligheder, fravær og overtrædelse af retningslinjer for fx rygning eller alkohol kan ikke indberettes til ordningen. De skal fortsat fremsættes via de normale kommunikationsveje.

Administreres af eks​​​tern advokat

For at sikre uvildighed skal ordningen administreres af en ekstern advokat. Rent fysisk bliver der formentlig tale om en særlig web-baseret internetportal, som kan sikre anonymiteten, men også give mulighed for feedback til indberetterne, hvad enten de er anonyme eller ej.

Dyrest det f​​ørste år

Administrationen anslår, at etablerings- og driftsudgifter det første år vil beløbe sig til 0,5 – 1,1 millioner kr. Driftsudgifterne vil være afhængige af antallet af indberetninger.

I Københavns Kommune, der har etableret en lignede ordning, faldt indberetningerne og dermed driftsudgifterne efter det første år. Administrationen forventer en lignende udvikling i Region Hovedstaden.

Ordningen virker i Københavns Kommune
I Københavns Kommune, hvor ordningen har fungeret i flere år, vurderer man desuden, at den har medvirket til at afdække flere kritisable forhold.

Region Hovedstadens whistleblower-ordningen træder i kraft i begyndelsen af 2015. Senest to år efter skal den evalueres.

Redaktør