Nu skal der tjekkes tryksår

Af Malene Markussen, kommunikationsmedarbejder

51 patienter med 85 tryksår udviklet under indlæggelsen. Det var hvad sårspecialisterne fandt i 2013, da 330 patienter blev undersøgt på Amager og Hvidovre Hospital i forbindelse med prævalensundersøgelsen.


”Det var en fremgang fra undersøgelsen i 2012 og jeg håber, at vi finder færre tryksår i år”, lyder det fra klinisk sygeplejespecialist Ann-Sophie Nielsen, der er koordinator for prævalensundersøgelsen.

Alle afdeling​​er får besøg

Tryksårsspecialisterne kommer på besøg på alle sengeafsnit fra mandag den 24. november til fredag den 28. november. Sammen med sårressourcepersonerne på de enkelte afsnit går de ind på alle sengestuer, hvor de bl.a. undersøger patienternes hud for tryksår, og om patienten er risikovurderet.

Undersøgelsen gælder patienter over 16 år med en forventet indlæggelse på over 24 timer.

Konstan​t fokus 

”Tryksår kommer ofte der, hvor patienten ikke selv kan se dem. Så vi kigger bl.a. på patienternes ryg, bagdel og albuer, men også bag ørerne, hvor det konstante pres fra et iltkateter kan forårsage tryksår”, fortæller Ann-Sophie Nielsen.

Hun påpeger, at det kræver et konstant fokus, hvis man skal undgå, at patienterne får tryksår.

”Vi skal hele tiden blive bedre til at forebygge tryksår, blandt andet ved at identificere risikopatienter, så snart de bliver indlagt”.

Undersøgelse af en patient for tryksår, forebyggelse og dokumentation samt indtastning tager i gennemsnit 15. min. pr. patient.​

Indsats m​​​​​​​od tryksår


Prævalensundersøgelsen er led i en national indsats mod tryksår, som har til formål at forebygge, at patienter udvikler tryksår, mens de er indlagt på hospitalet. 

De fem regioner har udpeget tryksår som et fælles indsatsområde i 2012-2014. Samme undersøgelse bliver gennemført på alle hospital​ i regionen i efteråret 2014. 

Indsæt link ​​

Redaktør