"Næste, tak."

Mød ind klokken 13. Operation kl. 13.20. Hjem til aftensmad og X-factor samme aften. Sådan ser et patientforløb ud i Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Men hvordan oplever patienten det? Vidunder- eller samlebåndskirurgi?

Intet kompromis med kvaliteten
Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital har kun eksisteret i lidt over et år. Målet var at gennemføre 4000 operationer det første år, men afdelingen foretog hele 5500 operationer. Nogle kan måske fristes til at tænke ”samlebåndskirurgi”, når operationer, der tidligere krævede flere døgns indlæggelse, nu kan gennemføres i Dagkirurgisk Afdeling på nogle timer. Men ifølge Billy Kristensen, der er ledende overlæge i Dagkirurgisk Afdeling, betyder den hurtige behandling ikke en lavere kvalitet. Tværtimod.

”De store fremskridt inden for bedøvelse og kirurgi betyder, at man i dag kan udføre mange operationer langt hurtigere, men også langt mere skånsomt og hensigtsmæssigt for kroppen. For patienten betyder det en hurtigere udskrivelse og en hurtigere bedring. Og det er jo en fordel for patienten,” forklarer han og tilføjer:

”Det kræver selvfølgelig et stærkt teamwork og en god planlægning hos os og de aktører, der tager over, når patienten er kommet hjem. Patienten skal føle sig i gode hænder hele vejen igennem forløbet.”

Brug for tryghed
Og netop patientens tryghed er et centralt element i Dagkirurgisk Afdeling. Ifølge ledende oversygeplejerske Susi Thorup kan de korte forløb nemlig virke overvældende for nogle patienter.

”Det er klart, at det kan skabe utryghed for nogle at skulle hjem så hurtigt efter en operation. Det handler derfor om, at vi, ned til mindste detalje, informerer om, hvad der vil ske, så patienten er forberedt og kan tage et medansvar. Et døgn efter udskrivelsen ringer vi for at høre, om alt er, som det skal være, og patienten kan også ringe direkte til os, hvis der opstår problemer. På den måde øger vi trygheden, mindsker antallet af genindlæggelser og bliver hele tiden klogere på, hvad vi selv skal forbedre,” forklarer hun og fortsætter:

”Og ser man på patienttilfredsheden, så ser det ud som om, at vi virkelig har fat i den lange ende. For patienttilfredsheden med forløbet i afdelingen ligger nemlig på hele 98 %,” siger Susi Thorup, der tilskriver det gode resultat et veltilrettelagt og sammenhængende patientforløb, der allerede starter i ambulatoriet og fortsætter til hjemkomst. 

Fremtiden for dagkirurgi
Ifølge Billy Kristensen tyder alt på, at dagkirurgi er fremtiden. Ikke kun på Hvidovre, men alle steder.

”Der er hele tiden krav til, at vi skal yde mere på kortere tid. Nogle kan måske mene, at det er en negativ udvikling. Men i virkeligheden viser undersøgelser, at patienten ofte kommer sig hurtigere og oplever et mere sammenhængende forløb i dagkirurgisk regi. Det handler derfor ikke kun om, hvad der er godt for sundhedsvæsenet, men også om, hvad der er godt for patienten.” 


Se afdelingens nye film: Velkommen til Dagkirurgisk Afdeling
VIDEO​
I Dagkirurgisk Afdeling møder patienterne op til aftalt tid, opereres, og bliver udskrevet igen et par timer efter. Hospitalet sparer både tid og penge, og patienterne får også et optimalt forløb viser undersøgelser

Redaktør