Hvidovre Hospital hjælper kineserne hurtigere ud af sygesengen

For lange liggetider, mistillid og overfald på personalet er hverdag på mange kinesiske hospitaler. Derfor søger en kinesisk delegation nu hjælp og inspiration i Hvidovre.
Billede af den kinesiske delegation foran hvidovre hospital

Det kinesiske sundhedsvæsen er i krise. Manglende uddannelse blandt sundhedspersonalet og lange liggetider har sendt den kinesiske patienttilfredshed i bund, og på flere hospitaler resulterer det i skænderier og i nogle tilfælde overfald på personalet.

Billede af den kinesiske delegation
Kineserne har et stort ønske om at få reformeret deres sundhedssystem. Derfor kigger de nu mod Danmark for vejledning og uddannelse.

Hurtigere ud af sygesengen

Det betyder, at Hvidovre Hospital i disse dage har besøg af en kinesisk delegation fra Gansu-provinsen – en af Kinas fattigste provinser med 26 mio. indbyggere. Det er især Hvidovre Hospitals Fast Track Surgery, som interesserer kineserne. Kineserne skal kort sagt hurtigere ud af sygesengen og hjem til hverdagen.

Den kinesiske delegation tæller 24 læger og én sygeplejerske, som skal være i Danmark i tre måneder – de fleste på Hvidovre Hospital, en mindre gruppe på andre af Regionens hospitaler. Men hvad er det så, et ”lille” hospital som Hvidovre med 500.000 potentielle patienter kan lære en kinesisk mastodont med fire gange Danmarks befolkning i optageområdet. 

”Det vi kan lære dem er samarbejde og organisering af deres kliniske arbejde. Den tekniske side har de ret godt styr på, men der er ingen tvivl om, at de med den rette organisering vil kunne nedbringe deres liggetider markant,” vurderer vicedirektør Torben Mogensen, som selv har besøgt Kina for nyligt. Og han er ikke i tvivl om at samarbejdet med Hvidovre Hospital kommer kineserne til gode.

”Vi sender delegationer til Kina for at følge op på besøgene. Erfaringen viser, at de får rigtig meget ud af deres besøg i Danmark og faktisk har held med at ændre deres klinikske praksis til det bedre,” forklarer han.

Hvorfor?

Men en ting er at lære fra sig og hjælpe andre, men hvad får Danmark og Hvidovre ud af det kinesiske samarbejde? 

”Vi får jo indblik i andre kulturer og så lærer vores fysioterapeuter noget om smertelindring ved akupunktur, men meningen med besøgene er ikke, at vi skal lære noget. Det er dem, som er her for at lære. Vi har en forpligtigelse som sundhedsfagligt personale til at hjælpe der, hvor der er brug for det, og vi kan hjælpe rigtig mange mennesker ved at være med til at løfte kvaliteten i det kinesiske sundhedsvæsen,” siger Torben Mogensen.Øvrige lignende samarbejder

Hvidovre Hospital har tidligere haft mindre grupper (seks personer) på besøg i kortere perioder (tre uger) med fokus på Fast Track Surgery.

Til efteråret kommer der et hold, som skal lære om hospitalsdrift og organisation.


Redaktør