Hvidovre Hospital får nye p-regler

Patienter skal føle sig ventet og velkommen - allerede på hospitalets parkeringsplads. Et nyt p-vagtkorps skal fremover sikre ordnede forhold på p-pladserne og dermed bedre oplevelser for patienter og pårørende.
Billede af ​​Ivan, der er vægter – og nu nyudnævnt p-vagt – på Hvidovre Hospital.
​​Ivan er vægter – og nu p-vagt – på Hvidovre Hospital. Han har ikke noget problem med sin nye rolle: ”Vi har jo indført de nye regler, fordi vi gerne vil forbedre serviceoplevelsen for vores patienter og medarbejdere,”  siger den nyudnævnte p-vagt. Foto: Thomas Wittrup

Parkeringsvagter er traditionelt ikke en ubetinget populær faggruppe. Alligevel har Hvidovre Hospitals serviceafdeling netop haft medarbejdere på kursus og indhentet de nødvendige tilladelser for lovformeligt at kunne udskrive kontrolafgifter – p-bøder – til personale og patienter, som ikke overholder hospitalets parkeringsregler. Men hvorfor er det nu nødvendigt?


”Det lyder måske lidt bagvendt, at vi ønsker at give patienter og besøgende en bedre oplevelse ved at lade p-vagter kontrollere forholdene på vores p-pladser. Men vi har iværksat den nye ordning for at undgå, at man som patient eller pårørende ankommer til hospitalet og ikke kan finde en parkeringsplads, fordi de øvrige bilister parkerer på må og få og undlader at respektere f.eks. vores korttidsparkering – man skal føle sig ventet og velkommen på hospitalet,” forklarer servicechef Mette Gliese, som er ansvarlig for den nye ordning. Hun understreger:

”Vi håber jo, at vores p-vagter ikke får lejlighed til at udskrive en eneste afgift. Det ville jo nemlig betyde, at alle bilister overholder parkeringsreglerne og skaber plads til hinanden. Det ville være rart – men desværre nok ikke særlig sandsynligt – hvis ordningens præventive effekt alene var nok til at løse vores parkeringsproblemer.”

Den nye parkeringskontrol begynder den 26. maj, men allerede i 14 dage før vil bilister på den forkerte side af stregerne – og reglerne – i en såkaldt bekendtgørelsesperiode modtage en ’gratis’ hilsen fra parkeringsvagterne, som gør opmærksom på de nye forhold.

Længere korttidsparkering
Samtidig med indførelsen af parkeringskontrollen bliver korttidsparkeringen lavet om fra to til tre-timers parkering. Det sker, ifølge Mette Gliese, i erkendelse af, at mange patientforløb ofte varer længere end to timer.

Korttidsparkeringen ændres fra to til tre timer. Foto: Thomas Wittrup

Hospitalets p-pladser har også fået nye navne, så patienter og pårørende lettere kan finde rundt. Den absolut største p-plads på matriklen, parkeringskælderen med over 900 pladser, bliver fremover kaldt P1. De øvrige pladser bliver P2, P3 osv. 

Forud for p-vagternes første afgift er de fleste p-pladser blevet streget op med nye hvide striber, så der ikke er nogen tvivl om, hvordan man skal parkere. En af de få regler, man som bilist skal følge er nemlig, at man kun må parkere i afmærkede båse. Derudover er der opsat et stort antal nye p-skilte, som tydeligt forklarer de nye regler.

Måske flere pladser i horisonten
Udover regulering, ny opstregning/skiltning og ny navngivning af p-pladserne, så er der også andre initiativer undervejs for at gøre det lettere for hospitalets motoriserede besøgende at finde en plads til bilen. Der arbejdes i øjeblikket med muligheder for både at anlægge en ekstra parkeringsplads bag hospitalet og udvide den store grus-parkeringsplads ved pavillon 5 og 6.

 Spørgsmål og svar om parkering:

Hvad koster det at få en afgift?
En afgift er sat til 510 kroner og 1020 kroner hvis man parkerer uretmæssigt på en handicapplads.

Hvad bruger hospitalet pengene fra de indkrævede afgifter til?
De indkrævede afgifter går til aflønning af p-vagter og vedligehold af skilte og afstribning.

Hvorfor bruger hospitalet ikke penge på ’varme hænder’ i stedet?
Ordningen er forholdsvis omkostningsneutral. De indkrævede afgifter bruges til at aflønne p-vagterne. Derudover er ordningen oprettet for at sikre ordentlige parkeringsforhold for vores patienter og dermed forbedre patienternes samlede oplevelse af hospitalet.

Kan patienter, som har ventet længere end eks. tre timer, få annulleret en afgift?
Nej, som udgangspunkt sker parkering på eget ansvar. De angivne tidsfrister skal derfor overholdes

Kan man købe en parkeringstilladelse til ubegrænset parkering?
Nej, det er ikke muligt at få en tilladelse til fri parkering. Det vil i langt de fleste tilfælde være muligt at finde en plads til sin bil, hvor man kan holde i 12 timer. Derudover er det vigtigt, at vores korttidsparkering er forbeholdt vores ambulante patienter. Parkeringstilladelser er derfor ikke en aktuel mulighed.

Der findes særlige undtagelser for bloddonorer og patienter i dialyseafdelingen, som har parkeringstilladelser til særligt indrettede pladser.

Kontrollerer hospitalets parkeringsvagter alle hospitalets parkeringspladser?
Ja, reglerne for parkering gælder overalt på hospitalets matrikel – ikke kun i parkeringskælderen.

Hvor kan jeg klage over en afgift?
På hospitalets hjemmeside kan man finde oplysninger om parkeringskonceptet herunder en klagevejledning.

Gælder ordningen også personalet?
Ja, ordningen gælder alle; personale, patienter og besøgende.

Må man stille parkeringsskiven frem efter eks. tre timer, eller SKAL man flytte bilen?
Bilen må kun være parkeret på den pågældende plads i det angivne tilladte tidsrum. Når den tildelte tidsfrist udløber, skal bilen flyttes.

Gælder der specielle regler for biler med handicap-tilladelse?
Ja, bilister der har gyldigt invalidekort synligt placeret i bilens forrude, kan benytte de afmærkede handicap-parkeringspladser.

Hvorfor er det ikke et privat firma som eks. EuroPark, der står for parkeringskontrollen på hospitalet?
Hvidovre Hospital har valgt, at parkeringsordningen skal håndteres af det eksisterende vægterkorps. Vægterne har et godt kendskab til hospitalet og vil derfor også kunne guide og vise til rette på parkeringsarealerne. Det er vigtigt, at parkeringskorpset har som primært formål at sikre ordnede forhold på parkeringspladserne, ikke drive en forretning

Hvad er der blevet af handicappladserne?
Handicap-parkeringsbåsene er, hvor de plejer at være. Der er opsat nye sorte skilte med hvid tekst og tydelig markering med handicap-symbol. Bilister med gyldigt invalidekort, synligt placeret i bilens forrude, kan parkere uden tidsbegrænsning på handicappladserne.

Hvor kan jeg parkere min motorcykel?
En MC må gerne parkeres i almindelig p-bås. Hvis motorcyklen er 3-hjulet, skal den parkeres i båsens længderetning.
Motorcyklister skal på hospitalets parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med mindre andet fremgår af skiltningen. Der gælder samme krav om p-skive, parkering indenfor afmærket p-bås etc.
Hvor det er muligt, må motorcykler gerne parkeres i de ”smalle” p-båse i parkeringskælderen, da dette betragtes som en afmærket bås, medmindre der er skiltning, der markerer, at parkering ikke må ske.
Vær opmærksom på, at cykel-parkerings-burene IKKE er en afmærket p-bås og derfor IKKE må benyttes til parkering af motorcykel.
Redaktør