Gennembrud i jagten på ny Hepatitis C vaccine

Hepatitis C er en leversygdom, der i dag ikke findes en særlig god medicin for – ej heller en vaccine. Men vaccine og en ny, bedre medicin er på vej med væsentlige bidrag fra et forskningscenter på Hvidovre Hospital, Copenhagen Hepatitis C Program, CO-HEP.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Professor Jens Bukh fra Infektionmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Foto: Jeppe Carlsen​

Af Marianne Bom, journalist 

Forskernes internationalt opsigtsvækkende arbejde er et af resultaterne af Region Hovedstadens satsning på forskning og innovation i de seneste år (se faktaboks).

De nye Hepatitis C-behandlinger ventes at blive et stort fremskridt for patienterne, fordi de nye mediciner er mere effektive og har færre bivirkninger end de kendte. Hepatitis C er en virusinfektion af leveren, som kan blive kronisk og medføre skrumpelever og leverkræft.

De færreste tåler behandlingen i dag
”I dag det desværre kun en lille del af patienterne, der bliver helbredt. De færreste er i stand til at gennemføre behandlingen, fordi bivirkningerne er store,” fortæller professor Jens Bukh, der leder CO-HEP. ”Det er navnlig stoffet interferon, som patienterne tåler dårligt. Men inden for de kommende år vil der med stor sandsynlighed komme interferonfri behandling, og det ser ikliniske forsøg utroligt lovende ud. Måske kan man få mulighed for at kunne kurere over 90 procent af patienterne.”

I Danmark har ca. 15.000 personer Hepatitis C, og på verdensplan er tallet op mod 200 millioner, hvoraf hovedparten er ubehandlede bl.a. på grund af medicinens høje pris. Årligt dør 350.000 af sygdommen.

Der findes ingen vaccine mod Hepatitis C. Men forskere ved CO-HEP og andre steder arbejder på at udvikle en vaccine, som vil være det værktøj, der ifølge Jens Bukh for alvor kan begrænse Hepatitis C. Endnu er forskningen i vaccinen i de tidlige faser, og det ligger år ud i fremtiden, før vaccinen er klar.

I fronten af forskningen 
Jens Bukh har forsket i Hepatitis C, siden virusset blev beskrevet første gang i slutningen af 1980erne. Siden da har han befundet sig netop dér, hvor bølgen af ny viden brydes. Jens Bukh og gode kolleger har præsteret disse store nyheder om den genstridige leversygdom:

I begyndelsen af 1990erne kortlagde Jens Bukh, at der er seks hovedtyper af Hepatitis C. Indtil da kendte man kun én såkaldt genotype. Dokumentationen af de seks typer blev en vigtig hjørnesten i den videre, globale forskning, bl.a. fordi de forskellige typer af virus kræver forskellig behandling. Siden er en sjælden syvende fundet i Afrika.
I 1997 afdækkede han den genom-sekvens, der har relation til et infektiøst Hepatitis C. Det betød, at man kunne manipulere genom-sekvensen i laboratoriet og forske mere målrettet. Men man kunne stadig ikke få kloner af virus til at gro i cellekultur i laboratoriet, og det virkede som en bremse på forskningen.
Siden 2006 har Jens Bukh været leder af forskningscentret CO-HEP,  hvor det er lykkedes et stærkt team af forskere at udvikle cellekultursystemer af de forskellige genotyper af Hepatitis C. Populært sagt er det ’virusfabrikker’, der bruges til at udvikle, mutere og manipulere med virus, så man kan benytte det til vaccineforskning eller komme det ind i celler og forske i, om ny medicin virker.

Nyttiggørelse af forskningen

CO-HEP har med hjælp fra Center for Regional Udvikling under Region Hovedstaden ansøgt om 14 patenter i forbindelsen med ’virusfabrikkerne’. Det gjorde CO-HEP for at sikre, at andre ikke kan udnytte deres opfindelser kommercielt uden at aftale det med Region Hovedstaden.

Fem patenter er nu godtaget i USA, og 12 patenter er udlicensieret til Apath, en amerikansk biotekvirksomhed, der arbejder på at udvikle ny medicin mod Hepatitis C.

”Patentbeskyttelsen og licenserne betyder, at der kommer penge tilbage til forskning og behandling af patienter i Region Hovedstaden,” siger Jens Bukh. ”Foreløbig har Region Hovedstaden vel tjent det hjem, som det har kostet at søge patenterne.”

God opbakning skaber fokus på forskning
På CO-HEP bedrives fri forskning, der er uafhængigt af økonomiske interesser. CO-HEP deler åbent sin viden og værktøjer med andre akademiske forskere i verden.

Det sker, når CO-HEP uden profit sender sine ’virusfabrikker’ ud iverden til andre fri forskere. Det sker også gennem publikationer, og foreløbig er det blevet til 74 videnskabelige artikler på otte år, og de ca. 20 medarbejdere deltager i et væld af internationale samarbejder.

”Jeg er på rette hylde,” konstaterer Jens Bukh. ”Jeg kunne ikke have opnået mine resultater uden et godt samarbejde med mange andre forskere og uden praktisk opbakning fra de organisationer, der står bag CO-HEP. Jeg er heldig, at jeg kan koncentrere mig om forskning, og jeg holder af, at få andre til at bruge deres evner optimalt, at drive unge frem og bidrage til, at de får lyst til at være succesfulde.”
Tekst: Marianne Bom, http://www.publicer.dk/

 Fakta

CO-HEP står for Copenhagen Hepatitis C Program. Forskningscentret er et joint venture mellem Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet og Hvidovre Hospital. Dermed er centret bindeled mellem den kliniske verden, hvor patienterne er, og den akademiske. Sidste år investerede hospitalet i et helt nyt laboratorium på Infektionsmedicinsk afdeling og Klinisk Forskningscenter, hvor CO-HEP har base.​​

​​

 Region Hovedstadens forskning

Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation på hospitalerne, i psykiatrien, i Den Sociale Virksomhed samt inden for miljø og bekæmpelse af jordforurening. Region Hovedstaden udfører sundhedsforskning for næsten to mia. kr. (2012), hvoraf ca. halvdelen er finansieret af eksterne midler. Forskning udført på regionens hospitaler fører årligt til mere end 3.400 videnskabelige artikler, og arbejdet foregår i tæt samarbejde med Københavns Universitet med flere end 180 delte professorater. Sammen står regionen og universitetet for mere end halvdelen af Danmarks sundhedsvidenskabelige forskning. I 2013 har forskning og innovation fra Region Hovedstaden ført til 28 anmeldelser af opfindelser, syv patentansøgninger og udstedelse af tre patenter.


Redaktør