Fra tallerken til stikkontakt

​Kan man oplade sin mobiltelefon med en halv hakkebøf og bløde løg? Ja, det kan man godt – hvis man, som Hvidovre Hospital, vælger at sende sit madaffald til et biogasanlæg.

Madkværn

​Køkkenchef Palle Erbs ved containeren til madaffald, som med et nyt affaldssystem snart bliver overflødig. Foto: Thomas Wittrup

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder​

Hvidovre Hospitals store køkken får hver dag kørt mange kilo halvspiste frokoster, gamle bananer, kartoffelskræller og andet køkkenaffald til forbrænding. Men selv om man i Danmark er dygtige til at brænde affald af, så er der en bedre måde at komme af med affaldet på. Derfor har køkkenchefen iført sig den ”grønne” kokkehue og besluttet at tage nye metoder i brug.
Læs mere om grønne projekter i Det handler om liv - hospitalets virkeliggørelse af Region Hovedstadens strategi Fokus & Forenkling.

Affald er ikke bare affald

To nye affaldskværne i køkkenets opvaskeafdeling vil snart mose madaffaldet og skylle det ned i en stor opbevaringstank i kælderen, hvorfra det bliver kørt til et biogasanlæg og lavet til to ting: biogas, som kan bruges til el-produktion og fjernvarme, og gødning, som kan benyttes i landbruget.
”Der er flere grunde til, at biogasløsningen er en god ide. Den primære er, at vi kan gøre noget godt for miljøet. Vi kommer til at belaste CO2-regnskabet omkring otte gange mindre end med den nuværende løsning,” fortæller køkkenchef Palle Erbs om det nye affaldsløsning.
En anden grund er, ifølge køkkenchefen, en markant forbedring af personalets arbejdsmiljø. I dag bliver affaldet samlet i små vogne, som bliver skubbet tværs gennem det store køkken og tømt i en container i hospitalets varegård. En arbejdsgang med mange løft, skub og håndtering af affaldet, som nu bliver overflødige, fordi affaldet blot skal puttes i kværnene, som, via et rørsystem, automatisk leder det ned i en tank i kælderen.
Læs også om solceller på Hvidovre Hospital

En del af en større plan

Det nye affaldssystem, som er finansieret af Region Hovedstadens bæredygtighedspulje, kommer hverken til at betydelige besparelser eller fordyrelser i køkkenets økonomi. Besparelser på tømning af containere bliver nemlig udlignet af øgede udgifter til vand og el, som kværnene skal bruge. Men den øgede opmærksomhed på miljøet og forbedring af personalets arbejdsmiljø er, ifølge køkkenchef Palle Erbs, også rigelig grund til at ændre praksis:
”Biogasprojektet passer godt til den fokus, der er på miljørigtig drift og udvikling i hospitalets nye strategi Det handler om liv. Vi er med til at vise, at hospitalet på mange områder – ikke bare det kliniske – har ambitioner om at gøre det godt og være på forkant med udviklingen.”​​​Fakta

De to affaldskværne bliver installeret i forbindelse med opstilling af nye opvaskemaskiner.
Man forventer at kunne tage systemet i brug i slutningen af oktober 2014.
Flere hospitaler og sygehuse har allerede gode erfaringer med udnyttelse af madaffald til biogas. Det gælder f.eks. Slagelse Sygehus, Holbæk Sygehus og Odense Universitetshospital.​

Redaktør