Børn og unge får digital doktor

Nu kan børn og unge med tarmlidelser gå til hospitalskontrol, når de alligevel er inde og tjekke Facebook eller spille World of warcraft. Børneafdelingen på Hvidovre Hospital er nemlig gået online for at gøre livet lettere og bedre for patientgruppen.
​​Børneafdelingen er gået online. Foto: Amager og Hvidovre Hospital​
Af kommunikationskonsulent Karin Diget Tschicaja​​
​​

Online behandling skal hjælpe børn og unge

Omkring 44.000 danskere lider af en af de kroniske tarmsygdomme Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. Typisk for sygdommene er, at de i perioder blusser op, men varigheden oghyppigheden af disse perioder er individuelle og uforudsigelige. For at holde sygdommen nede er patienterne ofte nød til at møde op til hyppige kontroller, undersøgelser og behandlinger. Der er imidlertid mange unge, der ikke kan overkomme dette og som derudover ikke tager medicinen korrekt. Det øger markant risikoen for, at sygdommen blusser op. Men nu har Børneafdelingen på Hvidovre Hospital igangsat et nyt projekt, som skal afprøve om et online program – en såkaldt webapp – kan fastholde de unge i behandlingen – og samtidig forbedre den. 

Hvordan virker webapp’en?

Webapp’en er et online program, hvor patienten kan logge sig ind og registrere symptomer, medicinindtag og livskvalitet. Ud fra de indtastede oplysninger, får patienten en guidning af om sygdommen er i ro eller om den er aktiv ud fra farvekoderne rød, gul og grøn. Farvekoderne fortæller derudover patienten, hvordan han eller hun skal forholde sig til behandlingen, dvs. om den skal tilpasses eller fortsættes.


”På den måde får vi hele tiden en status på, hvordan patientens sygdomsaktivitet er, så vi bedre kan individualisere behandlingen, ” siger læge og ph.d.-studerende Katrine Carlsen, der er projektleder.

”I stedet for at patienten kommer ind i et fast interval, fx hver 8. uge, så kan vi nu vente med at indkalde patienten til der reelt er et behov. Samtidigt kan vi hurtigere justere behandlingen på baggrund af de registrerede data, så det bliver lettere at holde sygdommen nede. Håbet er, at patienten vil opleve færre sygdomsudbrud, mindre optrapning af medicinen, færre operationer samt en bedre livskvalitet,” forklarer hun.

Fordel for især børn og unge 

Projektet er et tilbud til børn og unge fra 10 - 17 år. Ifølge Katrine Carlsen har denne aldersgruppe ekstra svært ved at følge almindelig behandling.

”Når man er ung sker der meget andet i livet, og man har ikke lyst til at være anderledes. Det kan være rigtig svært at huske at tage sin medicin og at overskue de mange konsultationer - især i de perioder, hvor sygdommen er i ro. Denne behandlingsform hjælper de unge med at forstå sygdommen, huske medicinen, ogi det hele taget få passet sygdommen ind i hverdagen,” fortæller Katrine Carlsen, som dog understreger, at online behandling ikke er for alle. 

”Der vil være patienter, der har mere gavn af en traditionel behandling - især i starten, hvor man ofte har et større informations- og tryghedsbehov, og gerne vil have en læge ved siden af sig. På Børneafdelingen kan patienterne og deres familier derfor selv vælge, om de vil deltage i projektet.”

Glade patienter

Noget tyder dog på, at den nye behandlingsform tiltaler mange patienter. Over halvdelen af de adspurgte patienter ønsker at deltage i projektet og patienterne er vedholdende i at bruge webapp´en.

”Patienterne er glade for at få indblik i deres sygdom på en måde, så de forstår det, og selv kan tage action. Det er ikke let at være barn med en kronisk sygdom. Men denne nye internetbaserede løsning skal gøre det nemmere,” slutter Katrine Carlsen.​

 Fakta om projektet

Vejledere: Læge og ph.d. Christian Jakobsen, overlæge ogph.d. Vibeke Wewer, professor Pia Munkholm.
Fonde, der støtter projektet: Calpro A/S, Dr. Louises Børnehospital, Forskningsrådet Herlev, Tillotts Pharma, Merck Sharp & Dohme Corp, Alice og Frimodts Fond, Trygfonden, RegionH forskningsfond, European Crohn´s and Colitis Organisation.
Webapp: Constant MED Aps.
Inspiration: På Herlev Hospital har professor Pia Munkholm udviklet og gennemført webbaseret behandling til voksne med tarmlidelser med gode resultater. Projektet i Børneafdelingen er tilpasset målgruppen i forhold til web-setup, scoringssystemer mv.


Redaktør