Bølgeskvulp og færre nattefødsler på fødegangen

​Lyden af bølgeskvulp. Nye stuer til kvinder der er tidligt i fødslen og færre igangsatte fødsler om natten. Det er blot nogle af de tiltag, som skal gøre hverdagen lettere på landets største fødegang.​

​Projektjordemoder Trine Lind ser gerne, at flere af fødslerne på Hvidovre Hospital sker i dagtimerne.

​7.000 børn bliver hvert år født på Hvidovre Hospital. Det betyder meget liv og glæde, men også travlhed og vanskelige arbejdsbetingelser. Derfor arbejder personalet på fødegangen med en række ideer, som skal give jordemødrene mulighed for at få arbejdsdagene til at hænge bedre sammen.


”Vi får ikke tilført ekstra ressourcer, så det handler om at ændre de ting, vi kan, med de ressourcer vi har til rådighed,” fortæller projektjordemoder Trine Lind om de nye tiltag.

Bål på stranden og ​​​sød musik

Sansefødestuer er et af de mere bemærkelsesværdige initiativer, som afdelingen har søgt midler til fra hospitalets arbejdsmiljøpulje. På sansestuerne skal der hænges lærreder op på væggen, hvor der bliver afspillet små filmsekvenser med bål på stranden, faldende blade og vandløb, samtidig med at højttalere spiller afslappende musik og lyden af bølgeskvulp. Og selvom det kan lyde lidt mærkeligt med lyd- og lys-installationerne, har sansefødestuerne et klart formål. 

”Det har stor positiv virkning på de fødende kvinder. Det viser undersøgelser og erfaringer fra bl.a. Hillerød Hospital,” fortæller Trine Lind, men pointerer samtidig, at sansefødestuerne i ligeså høj grad er til for jordemødrenes skyld.

”Det handler også meget om trivsel og arbejdsmiljø. Vi har to fødestuer uden dagslys. Så hvis man møder kl. 8.00 og har en tolv-timers vagt, kan man gå en hel dag uden at se dagslys. Det er skadeligt og går ud over arbejdsglæden, men lærrederne kan give en god fornemmelse af at kunne se ud og opleve dagrytme.”

De rette kvinder ​​​på de rette stuer

Indretningen af overgangsstuer er et andet vigtigt initiativ i det samlede forbedringsprojekt på fødegangen, som populært går under navnet T-Pot. De nye stuer er beregnet til kvinder, som er tidligt i fødslen, men som dog stadig har brug for at være på fødegangen. Tanken er, at kvinderne på de tre overgangsstuer kan dele én jordemoder. Kvinderne i overgangsfasen har primært brug for hvile, men skal også holdes øje med i tiden, indtil de overgår til den aktive fase af fødslen og bliver rykket ind på en decideret fødestue. De nye overgangsstuer frigør altså hænder og fødestuer til de kvinder, som har mest brug for det.

”Det handler om at have de rette fødende i de rette senge, så vi bruger tid, kræfter og lokaler på at være hos de kvinder, som har mest brug for det. Med overgangsstuerne har vi mulighed for at lade veerne komme så roligt og naturligt som muligt, samtidig med at vi laver en bedre fordeling af arbejdet, så vi letter presset på jordemødrene,” forklarer Trine Lind.

Styr på ig​​​​​angsættelserne

En anden måde at lette presset er at blive bedre til at styre de cirka 25 procent af fødslerne på Hvidovre Hospital, som bliver sat i gang. Derfor er personalet på fødegangen nu begyndt at se på, hvordan de kan fordele de igangsatte fødsler mere jævnt ud på døgnets 24 timer.

​”De fleste af de fødsler, vi sætter i gang pt, bliver sat i gang om formiddagen, hvilket betyder, at kvinderne føder næste dags nat. Vi vil forsøge at skabe et mere optimalt flow, hvor igangsættelserne fordeles bedre over døgnet, og kvinderne derfor kommer til at føde mere jævnt, og ikke som nu, hvor der er meget travlt i nattetimerne med at byde nye verdensborgere velkommen,” forklarer Trine Lind og tilføjer:

”Alt i alt håber vi, at de forskellige initiativer kan være medvirkende til at både patienter, pårørende og personale får den bedste oplevelse på afdelingen.”

Hvidovrem​odellen

Mange af initiativerne i T-Pot-projektet er affødt af resultaterne fra den såkaldte Hvidovremodel-rapport. Rapporten er lavet af en arbejdsgruppe bestående af vicedirektør Johannes Gaub, chefjordemoder Marianne Skovby Rasmusson, vicechefjordemoder Marianne Tolstrup Petersen, jordemoder Trine Lind og fuldmægtig Morten Lehmann, som har arbejdet med kortlægning og optimering af aktivitet og jordemoderkapacitet på fødegangen på Hvidovre Hospital. 

​​​​FAKT​​A

Initiativer i T-pot-projektet:
  • Sansefødestuer med lærreder der afspiller videosekvenser med rindende vand og faldende blade
  • Bedre styring af de igangsatte fødsler, så færre finder sted om natten
  • Overgangsstuer, så kvinder, som er tidligt i fødslen ikke optager fødestuer
  • Fokus på ”sikker mundtlig kommunikation” i fødemodtagelsen, hvor den koordinerende jordemoder dagligt varetager en tværfaglig- briefing og en debriefing, hvor det sikres. at patienterne triageres korrekt og opgaverne fordeles hensigtsmæssigt.

Redaktør