To Iprener og et kunstværk til stue 5

​Der er få gratis glæder i livet, lyder klichéen. Hvidovre Hospital er dog alligevel blevet begavet med en varevognfuld kunstværker - aldeles kvit og frit.

Billed af Torben Mogensen og Lars Methins

​Privatdirektør i Danske Bank, Hvidovre Lars Mertins og vicedirektør Torben Mogensen fra Amager og Hvidovre Hospital med et af de mange billeder som banken har overdraget til hospitalet. Her et litografi af den danske maler og billedhugger Ib Geertsen. Foto: Thomas Wittrup

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Visuel stimulering kan påvirke patienters helbredelse i en positiv retning - det viser flere undersøgelser. Derfor kan patienter og pårørende glæde sig over, at Danske Bank netop har doneret 150 kunstværker til Hvidovre Hospital.
Hospitalet råder i forvejen over en anseelig kunstsamling, som kan nydes af både patienter og personale og give en velkommen pause i venteværelset, under en lang indlæggelse eller i løbet af en hård arbejdsdag. Og nu vokser samlingen altså betragteligt med en donation fra banken.

Kunst-overskudslager

De seneste års filialflytninger har resulteret i, at Danske Bank råder over et større lager af plakater, litografier og malerier. Frem for at kassere eller sælge billederne har banken valgt at donere kunsten til hospitaler, plejehjem, hospicer og skoler overalt i Danmark. Hensigten er, at få kunsten bredt ud i det offentlige rum, hvor den kan være tilgængelig for flest mulige mennesker.
"Det er vores håb, at billederne vil blive til glæde og opmuntring for såvel patienter, pårørende som personale på Hvidovre Hospital. Kunstens helsebringende effekt er jo velkendt," siger privatdirektør Lars Mertins fra Danske Bank i Hvidovre.​


Værkerne er overvejende litografier udført af forskellige danske kunstnere. De første billeder er allerede på vej op på væggene hos forskellige afdelinger på hospitalet. 
Foto: Susanne Østergaard​

Donationen vel modtaget

På Hvidovre Hospital bliver der arbejdet meget med at forbedre patienternes oplevelse af hospitalet. Der bliver blandt andet moderniseret og bygget om mange steder, så de fysiske rammer for de bedst mulige behandlingsforløb er til stede.
”Vi er rigtig glade for kunst-donationen fra Danske Bank. Vi arbejder i øjeblikket på at forbedre kvaliteten af patienternes møde med hospitalet, og tilføjelsen af ny kunst spiller jo mægtig godt ind i denne sammenhæng. Så vi siger pænt tak til Lars Mertins og Danske Bank i Hvidovre og glæder os over de uventede gevinster, som en god kontakt til lokalsamfundet kan give hospitalet,” siger vicedirektør Torben Mogensen fra Amager og Hvidovre Hospital.
Vicedirektøren håber, at kunst-forbindelsen til Danske Bank måske også i fremtiden vil kunne være til gavn og glæde for patienter og personale på Amager og Hvidovre Hospital​.  ​​​

​Hvidovre Hospitals samling indeholder grafik, akvarel, maleri, tegning, tæpper, skulptur og installation og talte før donationen næsten 500 værker, som enten hænger permanent eller roterer rundt i huset, hvor de enkelte afdelinger har mulighed for at ’låne’ værker til udsmykning i kortere eller længere perioder.​


Redaktør