Nyt forskningsprogram fokuserer på fysisk træning og fysioterapi

​De tre fysioterapeuter og seniorforskere Thomas Bandholm, Morten Tange Kristensen og Kristian Thorborg har taget initiativ til at etablere forskningsprogrammet Physical Medicine & Rehabilitation Research – Copenhagen (PMR-C) på Hvidovre Hospital.​​​​​
​​​Foto: Susanne Østergaard 
​Af Henriette Møller, Klinisk Forskningscenter 

Programmet udgår fra Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling og har ledende terapeut Jette Christensen som leder.   Målet er at gennemføre klinisk forskning med fokus på fysisk træning og fysioterapi til udvalgte patientgrupper. 

Samarbejde i højsædet 

Morten Tange Kristensen, Thomas Bandholm og Kristian Thorborg lægger stor vægt på at samarbejde med andre faggrupper både på og udenfor Hvidovre og Amager Hospitaler. Den tilgang har de taget med sig til PMR-C, hvor de samarbejder meget bredt med andre afdelinger på Amager og Hvidovre Hospitaler, uddannelsesinstitutioner, universiteter, regioner og kommuner. Det er essentielt, når man ønsker at forske i sammenhængende patientforløb.  

Fordele ved en samlet forskningsindsatsen

De tre fysioterapeuter har samlet forskningsindsatsen for at synliggøre en stadig større forskningsproduktion og få en skarpere profil. Ønsket er at rekruttere flere dygtige forskere og forskeraspiranter samt opnå større eksterne bevillinger.  

PMR-C hører til blandt Skandinaviens største forskningsprogrammer inden for fysioterapi og rehabilitering. PMR-C har på nuværende tidspunkt 3 seniorforskere, 6 ph.d. studerende og 8 specialestuderende tilknyttet. 

Forskningsproduktionen har været støt stigende de seneste år for Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, og på nuværende tidspunkt i 2013 er der publiceret 19 peer-review artikler på baggrund af forskning i regi af PMR-C. 

Folkene bag

PMR-C er oprettet pr. 1. juni i samarbejde med Jette Christensen, leder af Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Peter Gebuhr, leder af Ortopædkirurgisk Afdeling og Ove Andersen, leder af Klinisk Forskningscenter. 

Det er lykkedes at tilknytte klinisk lektor Per Hölmich, professor Michael Kjær, professor Henrik Kehlet og professor Jens Bo Nielsen i et advisory board for PMR-C. De har flere roller – herunder at fungere som sparringspartnere i forhold til PMR-C’s fremtidige forskningsaktiviteter.  

Forskningssymposium i september​

PMR-C vil hvert år holde et forskningssymposiumfor studerende og andre interesserede. Det første holdes torsdag den 5. september 2013 på Professionshøjskolen Metropol i København. De overordnede emner er træning og rehabilitering i relation til blandt andet hoftebrud, hofte- og knæalloplastik, hofte-artroskopi, idrætsskader, optimering af behandlingsforløb for ældre medicinske patienter samt træning af børn med neurologiske lidelser. 

Opslag med tilmelding følger på PMR-C's hjemmeside:www.pmrc.dk


Redaktør