Mød en kollega: Bademesteren og instrumentmageren

​På Amager og Hvidovre Hospital er uniformen ikke altid hvid eller operationsgrøn. Nogle gange er den sort og med lommer fulde af møtrikker.​

​​​Reparatør Finn Poulsen tager en vandprøve i et af Hvidovre Hospitals genoptræningsbassiner. Foto: Thomas Wittrup 

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Hospitalet​s kerneydelse er god behandling af patienter. Den ydelse er det kliniske personale god til at levere. Men de er afhængige af, at nogen tager hånd om de fysiske rammer og sørger for, at alting fungerer som det skal. For selv om kirurgen er skrap med en skalpel, er det ikke sikkert, at hun er lige så ferm med en rørtang.


I første del af portræt-serien mødte vi Pære-Henning og Rummanden. Denne gang skal vi en tur i poolen på Hvidovre Hospital og møde klejnsmeden som ventilerer Amager Hospital.

Bademester i sundhedsvæsnet

De færreste tænker over det, men Hvidovre Hospital råder i fysio- og ergoterapeutisk afdeling over to genoptræningsbassiner af anseelig størrelse. Og hvad endnu færre tænker over, er de praktiske omstændigheder omkring drift og vedligeholdelse af bassinerne.  I alle offentlige svømmehaller er der regler og procedure som skal følges. På et hospital er reglerne endnu skrappere, fordi brugerne er patienter, som ikke må udsættes for risiko i forbindelse med deres genoptræning.

Reparatør Finn Poulsen har rigtig mange opgaver på hospitalet – én af dem er at sørge for, at vandet altid er rent, varmt og i de rette mængder.

”Jeg kontrollerer vandet to gange dagligt. Der sker en automatisk måling af klor- og ph-værdien, men jeg tager også en manuel vandprøve og tjekker for de samme værdier. Derudover sørger jeg for, at de forskellige filtre kører korrekt og bliver renset,” siger Finn Poulsen, som tidligere faktisk har været bademester i Store Heddinge Svømmehal.​

Finn Poulsen i kælderen under hospitalets bassiner, hvor han dagligt tilser pumper og filtre. Foto: Thomas Wittrup

Finn Poulsen er uddannet maskinarbejder med stor erfaring inden for fejlfinding og automatik. Udover bademester-tjansen har han opgaver med hospitalets sengevask, drift af vakuum-pumper og opgaver i hjulværkstedet og kedelcentralen.

”Jeg har været på hospitalet siden 2008 og kan godt lide alsidigheden i mit arbejde. Det er en god arbejdsplads – også når tingene ikke går helt som planlagt,” siger Finn Poulsen og fortæller om den gang, han rensede bundpladerne af gang-bassinet med et nyt rengøringsmiddel, som gav patienterne sorte fodsåler. ”Det var heldigvis let at vaske af, men det var ikke så populært!”

Klejnsmeden der blev instrumentmager

Der er ikke meget, som Poul Hall ikke kan reparere på Amager Hospital. Men den uddannede klejnsmed har også været på hospitalet længe. ”Omkring 30 år – jeg har været her så længe, at jeg ikke rigtigt holder styr på det længere,” smiler reparatør Poul Hall i den lille kaffestue oven over hospitalets værksteder.

Da han fik jobbet var den første opgave at udskifte gamle dampradiatorer med mere moderne varmekilder. Han blev dog hurtigt populær på operationsgangen på grund af sin evne til at fremstille stort set hvad som helst i rustfrit stål – det var før alle instrumenter blev anskaffet via Medico-systemet.

”Dengang lavede jeg flere sjove instrumenter til lægerne. Blandt andet et lille instrument til at holde huden fast, når man skulle bore i en patient. Den var de meget glade for,” husker Poul Hall.
paul hall.jpg
Poul Hall ved sin arbejdsplads i Amager Hospitals tekniske afdeling. Foto: Thomas Wittrup

I dag er det mest vedligeholdelse af hospitalets ventilationsanlæg og diverse reparationer, som han beskæftiger sig med. Men ind i mellem er der stadig tid til at designe og fabrikere forskellige redskaber og inventar – gerne af genbrugte materialer, som kan få nyt liv ved Pouls arbejdsbænk. Helt generelt fornemmer man en glæde ved ’ordentligt’ udført arbejde og langtidsholdbare løsninger hos reparatøren:

”Jeg lavede for 25 år siden en slangeholder til en operationsstue. Den hænger der endnu – godt nok lidt slidt efterhånden. Det synes jeg er lidt sjovt,” siger Poul Hall, som selv har vist sig at være langtidsholdbar. Han er et godt stykke forbi normal pensionsalder uden tanker om at stoppe: ”Jeg er glad for at være her, så hvorfor jeg skulle stoppe?” smiler han.​
Redaktør