Mens vi venter på 7’eren

​De er glade i sektionen for MR-forskning på Hvidovre Hospital. En ny såkaldt 3-tesla skanner giver gode betingelser for kortlægning af strukturer og forbindelser i hjernen. Og imens er en endnu større skanner på vej…

​​Den nye 3-tesla skanner skal omgås med omtanke. Den genererer et magnetfelt som på kort afstand trækker i større metalgenstande med flere hundrede kilos træk. Foto: Thomas Wittrup

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder​

​Nordens kraftigste MR-skanner er på vej til Hvidovre Hospital. The John and Birthe Meyer Foundation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen bevilgede i 2010 tilsammen et tocifret millionbeløb til indkøb af en skanner med en feltstyrke på syv tesla, hvilket svarer til 140.000 gange jordens magnetfelt. Skanneren vil være til forskningsbrug og den første af sin størrelse i Skandinavien.

7-tesla skannerens ankomst er dog desværre blevet forsinket af blandt andet en global mangel på flydende helium, som benyttes til køling af de meget kraftige magneter i apparaturet. 

7-tesla giver nye muligheder

”Vi er rigtig spændte på at modtage den nye 7-tesla skanner. Den vil give os mulighed for, at se ind i hjernen på en måde som ikke er mulig med skannere med et lavere magnetfelt. Og indtil 7T-skanneren ankommer, er vi glade for, at Philips har stillet en 3T-skanner til rådighed, som vi kan arbejde med eksklusivt i forskningen – det er meget befordrende for vores resultater,” siger Hartwig Roman Siebner, som er professor og overlæge i MR Forskning.​


Hartwig Roman Siebner er glad for de nye forskningsmuligheder, som de to nye skannere giver Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Foto: Susanne Østergaard​​

​​Hospitalet råder i forvejen over to skannere med en tilsvarende feltstyrke på tre tesla. Begge disse bliver benyttet i det kliniske arbejde.

Et af de aktuelle projekter, som 3-tesla skanneren bliver benyttet til i øjeblikket, er et studie i hvordan information udveksles mellem forskellige dele af vores hjerne. Den officielle titel på projektet: ’Kortlægning af den funktionelle integration i basal ganglierne ved hjælp af multi-modalt magnetisk resonans-billeddannelse.’ Et studie støttet af Lundbeckfonden, som er meget interessant i forhold til patienter med Parkinson.

Et nationalt projekt​​

Både 3 og 7-tesla skannerne er tilknyttet the Danish Research Centre for Magnetic Resonance, som er et nationalt forskningscenter placeret på Hvidovre Hospital. Forskningscentret repræsenterer et bredt spektrum af faglige discipliner. Her finder man både læger, ingeniører, biokemikere, biologer, psykologer, radiografer, humanister og fysikere, som flittigt samarbejder med både danske og internationale forskningsinstitutioner, heriblandt Københavns Universitet ved DTU.​Redaktør