Med kittel og tommestok

​Jette Porsager har byttet endoskoper ud med tommestok under ombygning af Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Hun er projektsygeplejersken som sørger for, at sygeplejersker og læger forstår, hvad håndværkere og arkitekter siger – og omvendt.

Projektsygeplejerske Jette Porsager

​​​​​Projektsygeplejerske Jette Porsager i Gastroenhedens nye modtagelse som bliver taget i brug den 29. maj. Foto: Susanne Østergaard 

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Hvidovre Hospital moderniserer og bygger om i øjeblikket. Et af de største projekter, udover nybyggeriet, er den ombygning som i øjeblikket foregår i Gastroenhedens ambulatorium, som er klar til indflytning i slutningen af maj. Midt i det projekt står sygeplejerske Jette Porsager og taler både personalet og patienternes sag.
Det er helt normalt, at inddrage brugerne, når man (om)bygger så komplicerede faciliteter som et hospital. Det foregår traditionelt ved indkaldelse til en række møder, hvor byggeorganisationen og brugerne kan afstemme forventninger og krav. Men sådan har det ikke helt været på Gastro-projektet. Her har enhedens ledelse tænkt ud af boksen og bevilget midler til, at frikøbe en klinisk medarbejder som indgår i byggeprocessen på fuld tid.

Efterløn eller nye udfordringer

Jette Porsager stod på kanten af efterløn med en gammel drøm om, at være med til, at bygge et helt nyt skopi-afsnit. Så det var ikke svært, at sige ja tak til tilbuddet om, at blive projektsygeplejerske på ombygningen af hele Gastroenheden.
”Erfaring fra en del mindre skopi-byggeprojekter og mange års praktisk erfaring som sygeplejerske hos Gastroenheden, synes jeg, var et godt grundlag for at kaste mig over denne spændende udfordring,” fortæller Jette Porsager, som fortsætter:
”En af mine vigtigste opgaver er, at være ’oversætter’ for byggeafdelingen og projektets forskellige rådgivere, så de kan få den bedst mulige forståelse af de forskellige funktioner og arbejdsgange hos Gastroenheden. Jeg fungerer som både indsamler og formidler af information mellem den kliniske verden og byggeverdenen.”

Smidigt og letløbende

Hos hospitalets byggeafdeling er der stor begejstring for løsningen med en frikøbt klinisk medarbejder på projektet. Det giver en mere fleksibel og økonomisk effektiv proces, når projektlederen ikke skal bruge tid på finde den rigtige medarbejder eller vente til næste brugergruppe-møde for at få svar på et specifikt spørgsmål. 
”Vi er rigtig glade for at have en sygeplejerske med på holdet. Den løbende kontakt, vi har med hinanden, er helt afgørende for fremdriften og kvaliteten i byggeriet. Det gør virkeligt samarbejdet med enheden smidigt og letløbende.  Jette har desuden en stor praktisk viden om arbejdet i Gastroenheden og hun har bidraget med al registrering af inventar, udstyr og arbejdsgange foruden med vigtige betragtninger og pointer omkring projektet, som helt sikkert kommer til at gavne både personale og patienter,” fortæller Abelone Dyrup, arkitekt og projektleder i hospitalets byggeafdeling.

Psykiaterassistance og 1:1-modeller

Projektsygeplejersken er ikke det eneste tiltag, hospitalet har gjort for at lette byggeprocessen for alle involverede parter. Der blev også afholdt en temadag for hele Gastroenhedens ambulatoriepersonale før byggearbejderne gik i gang. Her var der blandt andet besøg af en psykiater, som arbejdede med det kliniske personale omkring forventninger og strategier i forhold til byggeriet.
Generelt har projektet ifølge Abelone Dyrup været præget af en meget grundig proces. Byggeafdelingen har i samarbejde med enheden til eksempel også testet belysning, møbleringer og rumløsninger i såkaldte 1:1 mock-ups – prøveopstillinger hvor man i fuld størrelse kan teste forskellige løsninger.​

​​Ombygning i Gastroenheden sker i tre etaper:

Første etape 

Gastroenhedens endoskopi og ambulatorium tager nye faciliteter i brug 29. maj 2013. Her flytter det kirurgiske gastro-ambulatorium midlertidigt ind i totalt renoverede lokaler tæt på den nye modtagelse og det store venteareal, der støder op til center 3.

Anden etape

Efter sommerferien starter ombygningen af lokaler, som fremover skal huse endoskopiafdelingen, som bliver udvidet betragteligt med flere undersøgelsesrum og desinfektionsområder til rengøring af skoper og et større opvågningsområde.

Tredje etape

De sidste mange undersøgelsesrum til det gastro-medicinske og kirurgiske ambulatorium skal etableres i de lokaler, som ultralyds- og fertilitetsklinikken fraflytter dette efterår.​

​​​​​


Redaktør