Billed af Christian Østergaard Andersen, ledende overlæge

​Christian Østergaard Andersen, ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling. Foto: Bjarke Ørsted. 

Hvidovre Hospital screener for multiresistent bakterie

​Ca. 50 patienter er i disse dage blevet screenet for en multiresistent bakterie, som er fundet ved en rutinemæssig undersøgelse på Hvidovre. Det drejer sig om patienter på Gastroenheden og på Intensiv afdelingen.

​Vi arbejder på højtryk på at få inddæmmet smitten, få fundet en evt. smittekilde og få informeret alle patienter, de andre hospitaler i Regionen og alle relevante myndigheder. 
Det er ikke nogen farlig situation, som det er lige nu, og alle på hospitalet skal arbejde, som de plejer,' siger ledende overlæge Christian Østergaard Andersen som fortsætter:
 
'På de berørte afdelinger vil der blive foretaget ugentlige kontrolpodninger på alle indlagte patienter. Patienter koloniseret med VRE vil blive isoleret, og personalet skal beskytte sig mod kontaktsmitte. Isolationsstuer vil blive grundigt rengjort efter brug.'
Bakterien er en vancomycin-resistent enterokok (VRE). Enterokokker er en del af den normale tarmflora og  kan i sjældne tilfælde være farlige, hvis den rammer personer, som er svækkede, mens raske mennesker ikke berøres.
De femten personer er blevet informeret om smitten, og alle forholdsregler tages for at inddæmme smitten og finde kilden. 
Prøverne er sendt til Statens Serum Institut for yderligere typebestemmelse.

Fakta-boks om multiresistente Enterococcus faecium (Van A positive)

Enterococcus faecium er bakterier, der er en del af den normale tarmflora i både mennesker og dyr. Derfor forårsager Enterococcus faecium stort set aldrig sygdom hos raske personer, men kan dog medføre alvorlige infektioner på meget kritisk syge patienter, hvor immunsystemet er beskadiget. Blodforgiftning med Enterococcus faecium har en høj dødelighed (~40%).
Enterococcus faecium er naturlig resistente overfor de fleste antibiotika, som bruges til behandling af infektioner på kritisk syge patienter. Hvis Enterococcus faecium også er resistente overfor antibiotikummet vancomycin (Van A positive), så findes der kun få antibiotika, som kan benyttes til behandling af sådanne infektioner.
I Danmark finder vi kun meget sjældent Van A positive Enterococcus faecium, mens der i udlandet findes en betydelig højere forekomst. På Hvidovre Hospital er der i februar/marts måned fundet 15 patienter med Van A positive Enterococcus faecium – alle patienter er kun koloniseret, og ingen er syge af bakterien og modtager derfor ingen antibiotisk behandling rettet mod denne bakterie. 4 patienter er udskrevet fra hospitalet, mens 11 patienter fortsat er indlagte.
For at hindre spredning af bakterien på Hvidovre Hospital er der nedsat en udbrudsgruppe på hospitalet med vicedirektør Torben Mogensen som formand. Gruppen har lavet en handlingsplan som bl.a. medfører, at der foretages ugentlige kontrolpodninger på ca. 50 patienter fra de 3 hospitalsafdelinger, hvor patienterne med Van A positive Enterococcus faecium har været indlagt. Patienter koloniseret med bakterien vil blive isoleret, personalet vil bruge relevante værnemidler, og når patienter vil blive udskrevet, så vil der blive foretaget grundig rengøring af sengestuen, hvor patienten har opholdt sig.
Kilde: Christian Østergaard Andersen, ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling​


Redaktør