De strandede patienter

​Hvidovre Hospital åbner ny indvandrermedicinsk klinik. Erfaringer fra Odense Universitetshospital viser, at der er et stort behov for anderledes behandlingsforløb til en patientgruppe, som man ofte har svært ved at hjælpe i dag.

Et billed af overlæge Helge Kjersem

​Overlæge Helge Kjersem i den nye klinik. Foto: Susanne Østergaard.

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Nogle lider af traumer, søvnløshed eller hukommelsesbesvær. Andre er bange for kontakt med myndigheder, fordi de er blevet politisk forfulgt. Og for nogle er kulturelle og sproglige forskelle en svær barriere. Faktum er, at mange indvandrere og flygtninge strander i det danske sundhedsvæsen. Denne uheldige situation håber Region Hovedstaden at kunne afhjælpe med åbningen af en ny indvandremedicinsk klinik på Hvidovre Hospital.

Komplekse problemer

Grunden til, at mange patienter i denne gruppe ikke får en diagnose og korrekt behandling, er, at de ofte har både sociale, psykiske og medicinske problemer. Den nye klinik vil derfor have en koordinerende funktion med mulighed for at inddrage hjælp fra forskellige medicinske specialer, psykiatriske afdelinger, rehabilitering samt kommunale og sociale tilbud.
”Vi håber meget, at vi ved at samle trådene fra mange forskellige områder kan hjælpe nogle af de patienter, som sidder fast i systemet. Vi vil forsøge at tilrettelægge vores behandling ud fra et meget bredt grundlag, som både omfatter sociale, psykiske og medicinske aspekter og forhåbentlig få hjulpet patienten med en korrekt diagnose og behandling,” fortæller overlæge Helge Kjersem fra Hvidovre Hospital.​


Sproglige udfordringer kan afhjælpes med brug af tele-tolkning. Foto: Susanne Østergaard.

Indsamling af viden

Klinikken bliver et videnscenter, som også vil få en forsknings- og undervisningsfunktion. Tanken er, at indsamling og formidling af viden om disse patienters sygdoms- og behandlingsforløb vil være med til at skabe et ligeværdigt sundhedstilbud til indvandrere med komplekse sygdomsforløb.
”Erfaringer fra en lignende klinik på Odense Universitetshospital viser, at der er et stort behov for et tiltag som dette. Vi tror på, at dette vil være med til at sikre den enkelte patient – uanset etnisk baggrund – den højeste mulige behandlingskvalitet,” afslutter Helge Kjersem.

Bred organisation

Klinikken bliver forankret i Infektionsmedicinsk Afdeling, som har den nødvendige ekspertise i forhold til eventuelle tropesygdomme, som den enkelte patient måtte lide af. Derudover bliver klinikken organiseret i et netværk med andre specialafdelinger i Region Hovedstaden og får et tæt samarbejde med patienternes egne læger, kommunale og sociale myndigheder og institutioner som Center for Transkulturel Psykiatri og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed.
Klinikken er indrettet i en pavillon, som ligger isoleret på kanten af Hvidovre Hospitals matrikel. Et bevidst valg, som er taget for at gøre det lettere for patienter, som af den ene eller den anden årsag har svært ved at nærme sig, endsige træde ind på et hospital. Lange gange og små lokaler uden sollys kan være problematiske for patienter med traumer fra for eksempel tortur-oplevelser.​

​Fakta

Klinikken er et tilbud til patienter henvist fra egen læge eller hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden​


Redaktør