Calmette vaccine kan måske spare både penge og indlæggelser

​I dag bliver ca. 20 pct. af alle børn indlagt på hospital i løbet af deres første leveår. I fremtiden vil det måske være muligt at bringe det tal væsentligt ned, hvis det viser sig, at Calmette vaccinerede børn vil være mindre udsat for astma, børneeksem, allergi og infektioner. I så fald vil børnene blive sparet for ubehag og smerter, mens samfundet vil spare udgifter til indlæggelser, medicin og tabt arbejdsfortjeneste for børnenes familier.

Billed af barnefod

​Af Henriette Møller, Klinisk Forskningscenter 

Calmette studiet 

Forskere og læger fra Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Kolding Sygehus udfører i øjeblikket et multicenterstudie om Calmette vaccination. 
Studiet skal teste en hypotese om, at Calmette vaccine kan mindske børns risiko for at udvikle børneeksem, astma, allergi og infektioner i de første leveår. Antagelsen er, at vaccinen booster immunforsvaret, og studiet skal prøve at afdække mekanismerne bag dette.
4.300 børn indgår i studiet. De randomiseres ved fødslen, så 50 pct. får Calmette vaccinen, mens 50 pct. ikke gør. 
Børnene kommer til kontrol efter 3 og 13 måneder, hvor de bliver undersøgt for astma og børneeksem, og forældrene bliver interviewet om blandt andet børnenes medicinforbrug.

Resultaterne

”Vi kommer ikke til at kunne præsentere omverden for en vaccine mod fx astma”, understreger ph.d. studerende, Thomas Nørrelykke Nissen og Nina Marie Birk Eriksen fra Hvidovre Hospitals børneafdeling, som arbejder med studiet. 
”Men når resultasterne ligger klar i løbet af 2016, vil de få betydning, fordi studiet kvalitetsmæssigt og volumenmæssigt er så stort”. 
Hvis resultaterne viser en tydelig fordel for de børn, der har fået vaccinen, vi myndighederne formodentlig overveje at genindføre vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram. 
Calmette vaccination blev tidligere brugt over en lang årrække mod tuberkulose, men blev droppet i 1982, fordi tuberkulose ikke længere var et stort problem i Danmark. 
Hvis man vælger igen at vaccinere med Calmette vaccine, vil det rejse en række spørgsmål i forhold til hele børnevaccinationsprogrammet. Fx skal Calmette vaccinen gives inden for barnets første 7 døgn, mens ingen andre vacciner i programmet gives så tidligt. Det vil i givet fald stille nye logistiske krav. 
I sidste ende afhænger Calmette vaccinens fremtid af, om forskernes hypotese holder, og om det i givet fald kan betale sig for samfundet at genindføre vaccinen.​

Redaktør