Alvorligt syge patienter får bedre behandling og mere tryghed

​Onsdag 23. januar åbner et helt nyt palliativt sengeafsnit på Hvidovre Hospital. Det er et tilbud til alvorligt syge patienter og deres pårørende i en tid, hvor de har særligt brug for ro, tryghed og den rette smertebehandling.

Palliativ enhed

​I dag åbner Hvidovre Hospital dørene for Palliativ Enhed, Afsnit 126 med seks nye sengepladser for alvorligt syge patienter. Det er helt nyt for hospitalet, hvor et palliativt team af læger og sygeplejersker tidligere udelukkende har tilset patienter i hjemmet eller på hospitalets øvrige afdelinger. Foto: Susanne Østergaard.

​"Afdelinger skal henvise til os - og jo tidligere jo bedre.” Det fortæller overlæge Desiree Rosenborg, der er leder af den nye Palliative Enhed.

”Når vi får mulighed for at hjælpe på et tidligt stadie, er der tid til at etablere relationer til både patient, pårørende og hjemmeplejen. Vi kan også hjælpe med at forberede de pårørende på, at et familiemedlem måske ikke har lang tid igen og være en støtte for dem i den allersidste tid," siger hun.

Palliativ Enhed består af seks sengepladser, et ambulatorium og et udgående palliativt team.

Ikke kun for at dø

Patienter på Palliativ Enhed er som regel kun indlagt i kort tid. Behandlingen er oftest lindring, smertebehandling, blodtransfusion og væskeregulering.

Personalet i sengeafsnittet består af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog og har et tæt samarbejde med diætister, fysioterapeuter og hospitalspræsten, som også har kendskab til andre trosretninger.

Patienterne bliver dog ikke indlagt med henblik på at tilbringe den sidste tid på det palliative sengeafsnit.

"Der vil selvfølgelig være patienter, som går bort, imens de er indlagt på afdelingen. Men det er ikke, som på et hospice, meningen, at patienterne kommer her for at dø. Det kan være en stor aflastning at være indlagt, mens man f.eks. er i kemoterapi," siger Desiree Rosenborg og nævner, at omkring 20 procent af patienterne på Bispebjerg Hospitals Palliative Afdeling dør under indlæggelsen.

Ifølge Desiree Rosenborg er det da også primært kræftpatienter, der vil blive indlagt på det palliative sengeafsnit.

"Langt de fleste har kræft. Men jeg vil understrege, at vi har åbent for alle med livstruende sygdomme. Vi har som palliativt team også tilset hjertepatienter og leversyge," siger Desiree Rosenborg

Rolige og trygge omgivelser

I ugerne op til åbningen har afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen og de øvrige medarbejdere haft travlt med at etablere og organisere sengeafsnittet, så det fremstår rart og hyggeligt for patienterne. Der er bestilt blomster og sammen med dæmpede blå og grønne farver, lamper, fladskærm og en reol fyldt med bøger og magasiner skal de give de uhelbredelige patienter trygge omgivelser, imens de er indlagt.

Billeder fra åbning af Palliativ Enhed
Redaktør