Årets Danske Forskningsresultat 2013

​Her er en mulighed for at sætte Amager og Hvidovre Hospitalers forskere og forskningsresultater på landkortet. Indstil dig selv eller en kollega til videnskab.dk’s kåring af Årets Danske Forskningsresultat 2013. Deadline er 1. november.

​​

​​Processen


  1. Alle kan indstille forskere til Årets Danske Forskningsresultat. Begrundede indstillinger sendes i 2013 til redaktionen@videnskab.dk senest 1. november.
  2. Videnskab.dk nominerer med faglig bistand de ti kandidater, der skal stemmes om.​​
  3. Videnskab.dk's læsere afgør ved en afstemning (i november), hvem der vinder prisen.
  4. ​Prisen overrækkes 2. december 2013 på Danmarks Tekniske Universitet


Grundlæggende kri​terier for indstillingerne

  • ​Forskning fra alle fagområder kan indstilles.
  • Der skal være tale om forskningsresultater, der enten skubber til vores forståelse af verden eller på afgørende vis peger mod nye måder at gøre tingene på. Resultater, som tydeligt har revolutioneret forskningen eller har en åbenlys nytteværdi for samfundet.
  • Der skal være tale om et næsten afsluttet eller afsluttet projekt, således at der foreligger resultater nu i form af en artikel i et videnskabeligt tidsskrift, et patent eller – for humanioras eller samfundsvidenskabs vedkommende – en velunderbygget færdig fortolkning eller tese.​
  • Hvis forskningen er en del af et stort internationalt projekt, skal det danske bidrag være centralt i det samlede projekt.
  • Både enkeltpersoner og forskningsgrupper kan indstilles.

Du kan læse mere her: Videnskab.dk​

Redaktør