9. klasse-elever tegner nyt venteområde i børneafdelingen

​Nye farver på væggene, iPads med spil på og en særlig hospital-mobil app til at udfylde ventetiden. Det var kun fantasien, der satte grænser, da elever fra 9. klasse gav deres bud på, hvordan børneafdelingens venteområder skal se ud på fremtidens Hvidovre Hospital.

Billed af en dreng der arbejder på en computer

​​​​Der blev tænkt og tegnet i nye baner, da folkeskoleeleverne blev sat til at indrette venteområdet i børneafdelingen. Foto: Susanne Østergaard

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder 

Der bliver tastet og diskuteret koncentreret omkring det lille runde bord i Center 1. Fire drenge fra Dansborgskolen er i fuld gang med at tegne deres forslag til et nyt venteområde i børneafdelingen. Opgaven er del af Science Kommune Hvidovres skoleprojekt ’Elever af Ellehammer’, hvor elever på niende klassetrin løser opgaver for lokale virksomheder. Spørgsmålene er formuleret af de unges lærere og hospitalets byggeafdeling, som også har hjulpet eleverne med inspiration og gode råd til løsning af opgaven.

Stor udfordring

Formålet med projektet er at tilbyde Hvidovres folkeskoleelever konkret og virkelighedsnær undervisning og give dem kendskab til både naturfaglige jobmuligheder og kreative værktøjer inden for innovation.
Ingen af eleverne ved bordet har prøvet et lignende undervisningsforløb før. Men de synes, det er spændende og går til opgaven med krum hals. De har sågar tænkt ud over den fysiske indretning og lavet et skitseforslag til en mobiltelefon-applikation, som patienter kan benytte, mens de venter.
"Det er et stort projekt og der er rigtig meget at holde styr på. Vi skal tage stilling til mange spørgsmål og begrunde alle de valg, vi træffer. Det har været den største udfordring," fortæller drengene som faktisk alle - undtagen én - selv er født på hospitalet.

Ministeriel interesse

I alt fem gruppers besvarelser blev i sidste uge præsenteret for klassekammerater, lærere og Hvidovre-personale i et af hospitalets store auditorier. Her var der også interesse for projektet fra ministerielt hold.
"Det er rigtig vigtigt, at virksomheder og offentlige institutioner som Hvidovre Hospital stiller op til denne type samarbejde. Det giver eleverne en chance for at udvikle deres innovationskompetencer - at indsamle viden i den 'virkelige verden' og handle på den viden. Jeg synes, det er et spændende projekt og vil gerne rose både de involverede lærere og Hvidovre Hospital for en rigtig god opgaveformulering, som har været med til at fastholde eleverne og give dem fokus," siger specialkonsulent i undervisningsministeriet Charlotte Romlund.

Inden for på hospitalet

I hospitalets byggeafdeling, som er værter for projektet på Hvidovre Hospital, er projektet ligeledes blevet fulgt med interesse. I forhold til både aktuelle renoverings- og flytteprojekter og den forestående udvidelse af hospitalet frem mod 2020 er det interessant med alle typer input fra brugere.
”Vi vil helst ikke være en ø midt i Hvidovre. Vi vil rigtig gerne have trukket de lokale borgere inden for på hospitalet og udveksle idéer og erfaringer med dem. Det er i sidste ende dem og deres eventuelle behandlinger det handler om i forhold til vores kerneydelse; at behandle patienter. Derfor er det vigtigt for os med en løbende dialog,” siger projektdirektør Finn Bloch, som fortsætter:
”Derudover er det skønt at arbejde med de her unger. De giver nogle umiddelbare og friske bud på vores nye venteområder, som vi sagtens kan lade os inspirere af i byggeafdelingen.”
Tanken er, at samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og hospitalet også fremover skal give elever fra Hvidovres skoler mulighed for at prøve kræfter med konkrete projekter fra den virkelige verden.
Øvrige virksomhedspartnere i projektet er Gaia Solar og Spildevandscenter Avedøre.​

​​

 

 Indholdsredigering

LINK
Se film om Elever af Ellehammer
Youtube​

​​

Redaktør