15 millioner kroner skal bringe skjulte leversygdomme frem i lyset

Et nyt forskningsprojekt skal gøre det lettere og hurtigere at opdage skjulte leversygdomme. Målet er, at man skal kunne stille en præcis diagnose ud fra en enkelt blodprøve. Læs om den nye forskning her.​

Blodprøve afslører leversygdomme

​En enkelt blodprøve. Mere skal der måske ikke til for at afsløre leversygdomme i fremtiden. Foto: Susanne Østergaard

Tidligere diagnose
Symptomerne på leversygdomme ses som regel først så sent i forløbet, at patienten allerede har fået varige skader. Leversygdomme udvikler sig desuden forskelligt fra person til person. 

Derfor har Højteknologifonden investeret 15 mio. kr. i det 4-årige projekt: The Liver Score, som er et samarbejde mellem Hvidovre, Odense og Aalborg Hospital samt Nordic Bioscience. Formålet er at skabe ny teknologi, som gør det muligt at diagnosticere leversygdomme langt tidligere end i dag. Samtidig vil man med den nye metode kunne forudsige, om sygdommen udvikler sig hurtigt eller langsomt.

Arvævet sladrer

”Når en person fx drikker større mængder alkohol eller har leverbetændelse, dannes der arvæv i leveren. Arvævet udskiller små proteinfragmenter i blodet, og de sladrer om, hvor alvorlig sygdommen er. Proteinfragmenterne binder sig til nogle bestemte antistoffer, og ved at lade blodprøven komme i kontakt med disse antistoffer, kan man stille en præcis diagnose”, forklarer overlæge Nina Weis, som er med i projektgruppen.

Rettidig behandling

I dag bruger man biopsier og avancerede leverskanninger til at afgøre, hvor fremskreden sygdommen er, men udover at være langsom, har den fremgangsmåde også andre svagheder.

”Man kan ikke skelne mellem dem, hvor sygdommen udvikler sig hurtigt og dem, hvor det går langsomt” forklarer Nina Weis, og tilføjer:

”Projektet ”The Liver Score” skal gøre det muligt at spore om en patient har arvævsdannelse i leveren, og om sygdommen skrider hurtigt fremad. Fordelene er, at testen er hurtig, billig og vil kunne udføres hvor som helst i sundhedsvæsenet”. 

 Fakta om projektet

Projektet er Fra Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinske afdeling er overlæge Nina Weis med i projektgruppen, blandt andet fordi hun er formand for styregruppen for Den danske Database for Hepatitis B og C (DANHEP). Professor Flemming Bendtsen fra Gastroenheden er med i projektets styregruppe.

Projektets titel: Diagnosis and prognosis of chronic liver diseases by novel non-invasive biochemical markers - generation of "The Liver Score"

Budget: 30 mio. kr.

Højteknologifondens investering: 15 mio. kr.

Varighed: 4 årRedaktør