10 år ældre på 10 dage

​Hvis du er ældre og ligger i en hospitalsseng går det hurtigt ned af bakke. Bare 10 dage under dynen svarer til det tab, man ser i løbet af 10 års naturlig aldring. Det kan have store konsekvenser for patienter som i forvejen er ældre og svækkede.

​​​​​​​​​Ældre patienter skal ud af sengen og i gang. Ellers risikerer de tab af muskelmasse og funktionsevne.

Foto: Bjarke Ørsted.
Af Jannie Gade Nielsen, kommunikationskonsulent​

17 ud af døgnets 24 timer på langs i en hospitalsseng. Så længe ligger ældre medicinske patienter i gennemsnit stille under dynen, når de er indlagt på hospitalet. Men det er direkte skadeligt for helbredet, viser flere undersøgelser. Træning skal derfor indgå i den samlede behandlingsplan, så de ældre patienter kommer ud af sengen og i gang med at røre sig. Det konkluderede en række forskere på et forskningssymposium, der blev afholdt torsdag d. 5. september.

Mere end 350 interesserede havde tilmeldt sig arrangementet, der bød på indlæg fra Fysio- og Ergoterapien, Klinisk Forskningscenter og Ortopædkirurgisk Afdeling fra Hvidovre Hospital. Også forskere fra Institut for Idræt, Københavns Universitet, Amager – og Bispebjerg Hospitaler og Riget bød ind med bidrag fra den seneste forskning på området.

For den ældre kvinde, der er indlagt på hospitalet med fx en lungebetændelse, kan det have store konsekvenser at ligge stille i en hospitalsseng i en uge. For muskelmassen bliver mindre og det samme gør funktionsevnen. Så selvom kvinden inden opholdet på hospitalet kunne klare sig selv i sin egen lejlighed på 1. sal, er det ikke sikkert, at hun kan det samme efter udskrivelsen.

Patienter skal ud af sengen

En undersøgelse fra 2008 viser, at raske ældre der ligger i sengen i 10 dage oplever et tab i muskelstyrke og kondition svarende til det tab, man ser i løbet af 10 års aldring. Så hurtigt går det ned af bakke, og det kan have store konsekvenser for patienter som i forvejen er ældre og svækket.

”Det betyder, at hvis du før indlæggelsen kun lige kunne klare dig selv i dit eget hjem, bliver du pludselig meget begrænset og afhængig af andres hjælp.” Det fortæller Christine Bodilsen, der er fysioterapeut og Phd-studerende  på Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital.

Hun undersøger sammen med kollegaen Mette Merete Pedersen, om funktionstab kan forebygges ved identificere, mobilisere og træne patienterne tidligt i et indlæggelsesforløb.
 
”Der er ingen tvivl om, at hvis man er alvorligt syg, så skal man ligge i en seng. Bare ikke hele tiden. Vi skal i stedet tilbyde dem målrettet mobilisering og træning i det omfang, det overhovedet er muligt, siger hun, og fortsætter:

”I dag kommer træning blandt de ældre medicinske patienter ofte  ind senere i en indlæggelsen, som genoptræning. Men dér har patienten allerede mistet for mange kræfter. I stedet skal fysioterapeuterne på banen lang tidligere, så patienten modtager træning, eller hjælpes i gang med fysisk aktivitet på anden vis,” siger hun.

Gode erfaringer fra de kirurgiske patienter

Træning som en del af den samlede behandling er allerede indført på kirurgiske afdelinger, hvor patienter får nye hofter eller knæ.

Her sættes der ind på mange fronter, så patienten kommer op og i gang så hurtigt som muligt efter indgrebet. Sammen med skånsom anæstesi, bedre smertedækning, opfølgning på væske og tilstrækkelig ernæring har man stort fokus på, at patienten får kroppen aktiveret umiddelbart efter operationen. Det forkorter indlæggelsestiden og giver patienten mulighed for hurtigt at vende hjem til hverdagen igen. 

”Jeg håber, at vi på samme måde bliver rigtig gode til systematisk at tilbyde de ældre medicinske patienter det samme," slutter Christine Bodilsen.

 FORSKNINGSTRÆF OM FYSISK TRÆNING

​​​Fysisk træning tænkt ind i behandlingen for de ældre mediciske patienter var et af de gennemgående temaer på Physical Medicine & Rehabilitation Research Copenhagens første forskningsymposium. Det blev afholdt på Metropol torsdag d. 5. september.​

​​

Redaktør