”Film virker bare bedre ”

​Hvordan lærer jeg at gå med stok? Eller hvordan genoptræner jeg mit ben efter operation? Små film med enkle øvelser direkte ind på smartphone, tablet eller pc hjælper patienter til overblik over deres behandling.

​Patienter får en nem adgang til de nye digitale pjecer. Foto: Susanne Østergaard.  

Af Jannie Gade Nielsen, kommunikationskonsulent

Foto og tekst i en almindelig patientpjece kan have sin begrænsning, når patienter skal lære en ny øvelse eller have overblik over et samlet genoptræningsforløb. Derfor har Fysio- og Ergoterapien på Hvidovre Hospital udviklet en digital platform, hvor patientinformation præsenteres som små film, 3D øvelsesinstruktioner, billeder, figurer og tekst - og præsenteres på medier, de fleste af os går rundt med i lommen eller i tasken.

”I vores arbejde handler det meget om at instruere, demonstrere og undervise. Derfor er film og andre visuelle redskaber ideelle. Det virker bare bedre”, fortæller Jette Christensen, leder af Fysio- og Ergoterapien.

Det er Søren Tang Lauridsen og Jose Cerdan fra Fysio- og Ergoterapien, der har udviklet portalen. De er begge fysioterapeuter med ekstra IT-kompetencer.

Tilpasset patienternes behov

Erfaringer fra Fysio- og Ergoterapien viser, at patienterne har svært ved at kapere al den mundtlige og skriftlige information, de får til selve behandlingsmødet. Det handler derfor om at få spredt informationen ud, så den er tilgængelig både før, under og efter behandling. Også for de pårørende. Her gør den digitale platform en forskel. Platformen giver patienterne mulighed for selv at plukke i informationerne, når det er relevant for dem.

”Jo mere de ved, før de kommer til behandling, jo større udbytte får de af behandlingen. Det samme gælder muligheden for at gense information og snakke om den derhjemme efter behandling”, fortæller fysioterapeut Søren Tang Lauridsen – og fortsætter: 

”Som supplement til den traditionelle pjece har den digitale patientpjece et stort potentiale fordi patienten og de pårørende har mulighed for at finde information ud fra deres eget behov”, fortæller han. 

”Dette er vores bud på, hvordan vi kan skabe rammer for en tryg, aktiv og tilfreds patient i et behandlingsforløb.”

Den Digitale Patientpjece er formet på baggrund af oftest stillede spørgsmål fra patienterne og med udgangspunkt i fagfolks generelle anbefalinger til patienterne.

Mere overblik og bedre kvalitet

På den digitale platform findes også link til ekstern information, som Fysio- og Ergoterapien ikke selv står bag, men som afdelingen anbefaler.

”Det vrimler med alle former for information på nettet, men det er ikke alt, der er lige godt. Derfor gennemgår vi tilgængeligt materiale, og linker til det, vi synes er egnet. På den måde står vi inde for den samlede pakke af information, der ligger på den digitale platform”, fortæller Søren Tang Lauridsen.

Idéen spreder sig 

De små film og beskrivelse af forløb har fået medvind, også på andre afdelinger, der har set fidusen i formidlingsformen. Både Ortopædkirurgisk Afdeling, Akutmodtagelsen og Gynækologisk Afdeling samarbejder nu med Fysio- og Ergoterapeuterne om digitale pjecer, der understøtter behandlinger under deres specialer.

”Vi er selvfølgelig glade for, at andre tager idéen til sig og ser mulighederne i de nye virtuelle medier”, siger Søren Tang Lauridsen. Og tilføjer:

”Det giver også grundlag for samarbejde på tværs af Regionens hospitaler, hvor vi kan lave fælles patientinformation og udnytte ressourcerne i fællesskab.”

Link til www.patientpjecen.​dk

 FAKTA

​​​I afdelingen får patienten en flyer med en QR-kode, der kan scannes med mobiltelefonen. På den måde kommer patienten direkte ind på den konkrete pjece. Alternativt kan patienten også finde frem til pjecen via internettet. ​
Redaktør