Mand kigger på oversigtstavle over afsnittene på hospitalet

​Fra dette forår vil patienter og pårørende blive mødt af frivillige vejvisere fra Dansk Røde Kors.

Øh... Hvor skal vi hen?

​Vi ser dem hver dag. Patienter med et indkaldelsesbrev i hånden og et ansigtsudtryk, der ligner et stort, rundt spørgsmålstegn. Det er svært at finde vej. Derfor får både Amager og Hvidovre Hospitaler nu Røde Kors-frivillige, der skal guide patienter i den rigtige retning.

​Af Søs Lykke Sloth, journalist

"De frivillige skal udelukkende hjælpe patienter og pårørende med at finde vej. Særligt Hvidovre Hospital er stort og uoverskueligt for mange, og det er oplagt at løse problemet ved at indsætte frivillige vejvisere," siger Servicechef Mette Luplau Gliese, og uddyber, at patienter og pårørende i pressede situationer hurtigt kan miste orienteringen.
Sammen med Dansk Røde Kors er hun ved at lægge sidste hånd på en helt ny samarbejdsaftale. Der er etableret en følgegruppe med ledere og medarbejdere fra begge hospitaler, der løbende skal evaluere og tilpasse aftalen om det frivillige arbejede. I den kommende tid skal arbejdsopgaverne defineres. "De er dog ret enkle", fortæller Mette Luplau Gliese.
  

Find dem flere steder

De frivillige vi stå ved hospitalernes hovedindgange, og for Hvidovre Hospitals vedkommende også ved Akutmodtagelsen og ved de fire centre i ambulatorieetagen.
 Antallet vil ifølge Mette Luplau Gliese variere. Ordningen starter op med et par stykker om dagen i almindelig arbejdstid på hverdage. Derefter kan ordningen udbygges.
 De frivillige vil være klædt på med tøj, der synligt markerer, at de er vejvisere fra Røde Kors, så de ikke forveksles med hospitalets personale.
 

Aflastning for travle medarbejdere

Det er en politisk beslutning at indføre frivillige vejvisere på hospitalerne til glæde for patienter og pårørende. Ifølge Mette Gliese kan ordningen dog også være en aflastning for hospitalernes travle personale.
 ​​"Der er ingen tvivl på, at mange medarbejdere bruger en del tid på at hjælpe mennesker, der ikke kan finde rundt. Som ansat på hospitalerne skal vi selvfølgelig fortsat hjælpe med at guide, men jeg er sikker på, at de frivillige vil opleves som en aflastning," siger Mette Luplau Gliese.
 I forvejen findes ordningen med frivillige Røde Kors-frivillige på en lang række hospitaler over hele landet.​

Redaktør