Sygeplejefaglige profiler vil sikre Hvidovre-DNA med patientnær forskning

​​Forskningsleder Ingrid Poulsen og professor Anne Brødsgaard er fremover spydspidser inden for den sygeplejefaglige forskning på Amager og Hvidovre Hospital. Begge glæder sig til at løfte det kliniske forløb for patienter, familier og pårørende. Vejen derhen er tværfagligt samarbejde og løft i flok. 

​Artiklen tager 2,5 minutter at læse

”Jeg har Hvidovre Hospitals DNA helt ind til benet.” 

Sådan siger nyudnævnt professor Anne Brødsgaard. Hun kan stadig datoen, hvor hun begyndte i Hvidovre Hospitals neonatal-afdeling, på fingrene: Det var den 26. marts, 1990 – ”dagen efter jeg blev uddannet sygeplejerske”.

Hendes 30 år lange karriere er 1. juli 2021 kulmineret i en professortitel, som Anne Brødsgaard vil hellige arbejdet på både en god start i livet og det det gode liv generelt. 

Hele familien skal tænkes ind

Målet med Anne Brødsgaards forskning er at skabe ny viden, som klinikerne efterspørger. Derfor er forskningsprogrammet ’Familiesygepleje og sundhedsfremme’ udviklet i tæt samarbejde med ledelsen og personale fra klinisk praksis. 

”Når én i familien rammes af sygdom, så rammes HELE familien. Derfor må vi tænke pleje og behandling sammen”, forklarer Anne Brødsgaard, der ofte får at vide, at hun har et særligt glimt i øjet, når talen falder på de svage og udsatte.   

Forskningsprogrammet har to ben, uddyber professoren. ”Det ene ben er forankret i børne- og familieområdet. Det andet omhandler patienter og familier inden for andre specialer, som kardiologien, obstetrikken, gastrologien og neurologien,” siger Anne Brødsgaard. 

”Det er fantastisk, at vi har fået en professor i sygepleje. At det så er mig, det er godt for forskningen i børne- og familieområdet. Så skal vi bare have flere professorer i sygepleje, så vi også får dækket de andre områder ind og så vi får en kritisk masse på egne matrikler. Jeg er glad og stolt over at Amager og Hvidovre Hospital har valgt at satse på mit forskningsfelt og det, jeg kan byde ind med,” siger Anne Brødsgaard.  

Læs første artikel om Anne og Ingrid her

Forskningsleder vil sætte Amager og Hvidovre Hospital på landkortet

Også den nye forskningsleder Ingrid Poulsen er en forsker med omfattende meritter og en lang liste af publikationer bag sig.  ”Sygeplejeforskningen på Amager og Hvidovre Hospital skal blive anerkendt både nationalt og internationalt,” lyder hendes målsætning. 

Ingrid Poulsen, kommer fra en stilling som forskningsleder på Afdeling for Hjerneskader, som hører til Rigshospitalet, men har adresse på Hvidovre Hospital.

Derfor har hun et godt kendskab til hospitalet og har vejledt en del kandidater og ph.d.-studerende.


Forskningsfaglig leder Ingrid Poulsen havde blomster med til
prof. Anne Brødsgaard, da fotoet blev taget. 

Tværfaglighed er vejen

Ingrid Poulsen fremhæver det tværfaglige og arbejdet på tværs af specialerne som en vej til at nå sit ambitiøse mål. Via forskning, vejledning, sparring og faglige diskussioner med både sygeplejersker og andre faggrupper kan de to erfarne forskere skabe en rute, som yngre forskere efterfølgende kan gå ad. 

”Det sker ved, at vi løfter i flok. Forskning er ofte meget konkurrencepræget, men vi skal løfte sammen – for patienternes skyld,” siger forskningslederen, der har haft titlen siden 1. juni 2021. 

Ingrid Poulsen arbejder selv inden for forskningsområdet Fundamentals of Care, hvor projekter udgår fra patienters behov og de kliniske problemstillinger er udtrykt af patienterne selv. Hun ser sygeplejeforskningen som en oplagt platform til at hjælpe de patienter og familier, som i Amager og Hvidovre Hospitals optageområde ofte er plaget af livsstilssygdomme og en række socioøkonomiske problemer.  

De syge, svage og sårbare ligger begge forskeres hjerte nært. Nu skal de som makkerpar og i samarbejde med husets øvrige forskere fortsætte med at sætte den særlige DNA fra Amager og Hvidovre Hospital på dagsordenen.

Redaktør