​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pro­fes­sor Nina Weis hol­der til­træ­del­ses­fo­re­læs­ning

​​Fredag den 20. maj 2022 kan professor i infektionsmedicin Nina Weis endelig holde sin tiltrædelsesforelæsning - efter to års pandemi, som satte sit præg på hendes forskning.​

​Da Nina Weis tiltrådte som professor i foråret 2020, fortalte hun her på intranettet om sin forskning i at forbedre behandling af kroniske virusinfektioner i sårbare grupper. Normalt er hendes hverdag nemlig optaget af fx patienter med kronisk hepatitis og kvinder med HIV, som kan være oversete i offentligheden.​

Men, som hun selv siger det, var det "meget svært at sidde som infektionsmedicinsk forsker og ikke engagere sig i den her virus, der gav anledning til en verdensomspændende pandemi." Derfor har hun i de seneste to år udvidet sin forskning til også at omfatte COVID-19.

"I samarbejde med professor Jens Bukh har vi etableret tre kohorter i forbindelse med COVID-19: En med alvorligt syge, som blev indlagt i starten af pandemien, før vi kunne behandle, en med mildt inficerede og en med sundhedspersonale, som var blevet vaccineret, og vi har publiceret to studier om immuniteten for de kohorter," fortæller Nina Weis. Hun har også været involveret i yderligere fire studier med udgangspunkt i COVID – se listen i bunden af artiklen.

"Der kom altså en del ind fra sidelinjen i de senere år, og når jeg fx omtaler det at lave kohorter, så har det været et kæmpearbejde, hvor det primært er vores projektsygeplejerske, der har trukket det tunge læs med at holde styr på alle inkluderede og opfordre dem til at komme igen," siger Nina Weis. Hun kan nu to år efter sin tiltrædelse endelig holde sin tiltrædelsesforelæsning, som blev markant forsinket på grund af corona.

Nu gælder det igen de sårbare patienter

Hun kan også igen koncentrere sig om sit egentlige forskningsområde, som har tre fokusområder: kronisk hepatitis, kvinder med hiv og den translationelle forskning. Translationel forskning er en arbejdsform med fokus på at omsætte grundforskning til gode for patienterne i klinikken.

Nina Weis har to ph.d-studerende, som forsker i registerdata med fokus på hyppighed af sygdom og dødelighed i kronisk hepatitis B -patienter. I Danmark registreres alle sygdomme og behandlinger i databaser, hvilket gør, at man kan forske i sygdomme og tendenser og statistiske sammenhænge – uden at skulle kontakte hver enkelt patient.

En anden ph.d studerende startede for et år siden et klinisk randomiseret studie i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling og Rigshospitalets Center for Aktiv Sundhed, hvor man ser på, om patienter med kronisk hepatitis B og tegn på fedtlever har effekt af træning tre gange om ugen.

Og en tredje ph.d studerende arbejder bl.a. på et studie, hvor man prøver at kortlægge forekomsten af hepatitis C i fængsler, herunder, i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, at introducere en fingerpriktest, hvor man kan se, om vedkommende har hepatitis C. Har man det, bliver man behandlet, og 12 uger efter afsluttet behandling får man en ny fingerpriktest.  

Postdoc om gravide med HIV

Og endelig er en postdoc. i gang med et studie om kvinder med HIV, som bliver gravide og føder. Det er et stort projekt med deltagelse af kvinder med HIV, som er gravide, kvinder med HIV, som ikke er gravide og kvinder uden HIV, som er gravide.

"Kvinder med HIV får antiviral behandling, og barnet skal have mikstur i 2 uger efter fødslen og må som udgangspunkt ikke ammes. Studiet undersøger ved interview, hvordan det påvirker hverdagen at man ikke kan amme," fortæller Nina Weis.

Tid og sted for forelæsningen

Du kan høre meget mere om Nina Weis' forskning til tiltrædelsesforelæsning den 20.5. kl. 14 til 17 på Hvidovre Hospital i Auditorium 3 og 4 og med reception i lokale 3 i Vandrehallen.​

Tiltrædelsesforelæsninger i 2022:

  • ​Nicolai Bang Foss den 25. marts - er afholdt
  • Nina Weis den 20. maj
  • Kristian Thorborg den 3. juni 
  • Anne Brødsgaard den 10. juni 
  • Finn Stener Jørgensen - dato endnu ikke fastlagt
  • Judith Gottwein - dato endnu ikke fastlagt​

Nina Weis's øvrige studier i COVID-19:

Flere covid-studier: pep-fløjte, viroproiner, spyt-test og patienternes oplevelse:

  • Et studie i samarbejde med bl.a. forskere fra Parker Instituttet om brug af PEP-fløjte til patienter med COVID. Studiet viste en om end lille, så signifikant effekt af pep-fløjten og blev publiceret i British Journal of Medicine.
  • Et studie sammen med professor Mette Rosenkilde fra Københavns Universitet om brugen af et præparat, der tidligere blev brugt mod influenza. Det primære endepunkt var, om det kunne forhindre indlæggelse. Data er nu ved at blive gjort op.
  • Et studie, som skal føre til udvikling af en ny metode til at diagnosticere SARS-CoV-2 i spyt.
  • Et studie om nogle af de første patienter, der blev indlagt i 2020, som blev isoleret, kun så personale i værnemidler, ikke måtte få besøg og var forståeligt bekymrede. Forskerne kunne ikke nå at rekruttere et tilstrækkelig antal til det planlagte randomiserede kliniske forsøg, så studiet bliver deskriptivt, hvor patienterne bliver spurgt til deres psykiske helbred under og efter indlæggelse.Redaktør