Hjerneforskning i verdensklasse

​​MR-Forskningssektion er genudnævnt som Global Excellence-vinder. Det er et kvalitetsstempel, vi er meget stolte over, siger forskningsleder Hartwig Siebner.

Når det gælder klinisk MR-forskning, er MR-Forskningssektion (Danish Research Centre for Magnetic Resonance, DRCMR) på Hvidovre Hospital blandt Europas absolut førende forskningscentre. 

I 2014 blev centret tildelt Region Hovedstadens Global Excellence-pris, og nu har regionsrådet besluttet at genudnævne afdelingen.

Bedre diagnostik og behandling

Genudnævnelsen glæder afdelingens forskningsleder og professor Hartwig Siebner:  

"Global Excellence er et kvalitetsstempel, vi er meget stolte over. Her på DRCMR arbejder vi hårdt for at sikre, at vores forskning er af højeste kvalitet og hele tiden genererer ny viden, der kan sikre bedre diagnostik og behandling for patienter i Region Hovedstaden og i resten af Danmark", siger han.

Afdelingens forskning er koncentreret om hjernen. Hartwig Siebner forklarer:  

"Vi arbejder både med basal forskning, der genererer den bagvedliggende viden, der er helt essentiel for at forstå sygdomme og med klinisk forskning, hvor vi f.eks. bruger den basale viden til at udvikle diagnostiske og prognostiske markører. Vores vigtigste mission er at forstå de mekanismer, der ligger til grund for hjernesygdomme, fordi en sådan forståelse kan hjælpe os til at udvikle nye diagnostiske værktøjer. Dels udvikler vi nye og bedre metoder til at måle hjernens struktur og funktion, og dels udvikler vi teknikker til at påvirke hjernen ved f.eks. at sende en svag strøm ind i hjernen eller påvirke den magnetisk for at stimulere nerverne. Vores håb er, at vi på sigt kan udvikle metoder, der kan bidrage til at diagnosticere hjernesygdomme meget tidligt og forhåbentlig også hindre dem i at udvikle sig".

Indsats i verdensklasse

Med genudnævnelsen forlænges afdelingens status som Global Excellence-vinder frem til 2020. Herudover følger en engangsbevilling på 250.000 kr., der skal bruges til at tiltrække internationale forskere og behandlere samt til afholdelse af internationale symposier mv.

Global Excellence-prisen tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler og universiteter, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.

Bedømmelsesudvalget

Ansøgninger om genudnævnelse blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg, som bestod af:

Professor Nicolas Demartines, University Hospital CHUV, Lausanne, Schweiz
Professor Olle Stendahl, Linköping Universitet, Sverige
Professor Antonius van der Steen, Erasmus MC, Rotterdam, Holland
Forskningschef Anders Hede, Trygfonden
Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden

Bedømmelsesudvalget har vurderet ansøgningerne ud fra en række faglige kriterier samt den oprindelige ansøgning. Af begrundelsen for genudnævnelsen fremgår det:

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for indstillingen til genudnævnelse bygger på, at I repræsenterer et meget højt niveau inden for omfang og kvalitet af forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling, innovation og formidling.

GX-vinderne har som forudsat udviklet jer positivt siden tildeling af prisen, og gør aktivt brug af deres Global Excellence status, som bidrager til at udvikle jeres internationale niveau og samarbejder.

Redaktør