”Det handler slet ikke kun om fødeafdelingerne”

​​”Vi kan ikke spare mere, grænsen er nået,” skriver regionens overlæger i et opråb. Og besparelserne er et generelt problem for alle afdelinger på hele hospitalet, lyder det fra medarbejdere og ledelse på AHH.

Det hele startede i sidste uge, da Morten Hedegaard fra Rigshospitalets fødeafdeling valgte at sige op i protest mod det stigende arbejdspres på afdelingen. Kort efter blev han bakket op af formanden for overlægerådet på Amager og Hvidovre Hospital, Lars Krag Møller, som sammen med regionens andre overlægerådsformænd skrev en erklæring, hvori de tilkendegiver, at smertegrænsen er nået.

Ikke en fabrik

Erklæringen kastede en mindre mediestorm af sig, og Lars Krag Møller har de seneste dage udtalt sig til blandt andre DR, TV2, TV2 Lorry, Berlingske Tidende og Politiken, hvor han blandt andet sagde følgende:

»Vi skulle være gået ud med en erklæring for adskillige år siden om, at grænsen er nået for, hvad der er acceptabelt. Politikernes ambitionsniveau er ganske højt og godt, men vi kan ikke leve op til det. Vi sidder igen med budgetter for 2017 med sparekrav. Det holder ikke længere. Det er ikke en kagedåsefabrik, hvor vi bare kan køre flere og flere patienter igennem. Nu er grænsen nået, og medarbejderne synes ikke længere, at de kan leve op til de krav, de har til sig selv, og de krav, som politikerne stiller«. 

Håber på tættere dialog med politikerne

Lars Krag Møller er glad for at budskabet er nået så bredt ud, og han håber nu, at opmærksomheden vil føre forandringer med sig. 

”Formålet med at sætte gang i denne debat var at starte en dialog mellem politikerne og fagfolk om, hvordan vi skal skrue vores sundhedsvæsen bedst muligt sammen. Det er jo ikke et problem, som lige er opstået inden for de seneste par uger. Det har været tiltagende over mange år, og det handler slet ikke kun om fødeafdelingerne. Det er et generelt problem på alle afdelinger på alle landets hospitaler,” siger Lars Krag Møller.

Både lettelse og fortvivlelse

Og det er ikke kun overlægerne, som nu råber vagt i gevær. Lars Krag Møller får støtte fra de andre personalegrupper på hospitalet. 

”Vores reaktion på udmeldingen er både lettelse og fortvivlelse. Vi er glade for at vores overlægekolleger står frem og siger fra, men er jo også fortvivlede over, at det overhovedet skal være nødvendigt. Vi kan i høj grad genkende billedet med, at personalet skal håndtere flere opgaver, end hvad der er fagligt fornuftigt, men også hvad der er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. En bekymring vi også italesatte i et høringssvar til det seneste budgetforslag,” siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne Ria Bredahl, som udtaler sig på vegne af alle medarbejderrepræsentanter på Amager og Hvidovre Hospital. 

”På trods af store besparelser bestræber vi os som fagligt personale på at give patienterne bedst mulig behandling. Vi oplever, at konsekvenserne af de gentagende besparelser skaber større og større frustration blandt personalet, og vi ser i flere og flere tilfælde, at kolleger bryder grædende sammen i afmagt,” siger hun.

Opmærksomhed fra direktionen

På Direktionsgangen på Amager og Hvidovre Hospital møder medarbejdernes frustrationer også forståelse. Vicedirektør Else Smith er i løbende dialog med flere afdelingsledelser om de vanskelige arbejdsforhold, og hun er også bekymret for, at grænsen er ved at være nået.

”Vi oplever en generel travlhed på hospitalet. Det er noget, som vedrører alle afdelinger og ikke kun fødeafdelingerne. Fra ledelsens side gør vi, hvad vi kan for at organisere arbejdet bedst muligt, men kravet om to procents stigning i produktiviteten hvert år er og bliver et stort problem. Debatten om besparelser på sundhedsområdet er vigtig og i sidste ende politisk,” siger hun.

Pressens dækning


Redaktør