Danmarks bedste til geriatrisk behandling

​"Ældres dominobrikker står tæt", siger overlæge Hanne Pedersen. Dagens Medicin har netop kåret Geriatrisk Sektion i Glostrup som landets dygtigste.

​Tillykke med kåringen til Geriatrisk Sektion. Fra venstre ses afdelingssygeplejerske Britta Iversen, overlæge Hanne Pedersen, patienten Ron, afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.

Patienternes gennemsnitsalder er 82-83 år. De kommer typisk på hospitalet på grund af et fald eller en infektion, men har også funktionstab, vanskelige sociale forhold og højt medicinforbrug, som det kræver et særligt kendskab og arbejdsmetode at udrede.

Når patienterne ankommer, gælder det om at lave en præcis helhedsvurdering og behandlingsplan, så de kan få den rigtige hjælp, og den opgave løser Geriatrisk Sektion i Glostrup – en afdeling, der organisatorisk hører under Amager og Hvidovre Hospital – bedre end nogen andre i Danmark.

Det er fagbladet, Dagens Medicin, der kårer afdelingen som den dygtigste, og det sker på baggrund af resultaterne i den geriatridatabase, som landets 23 geriatriske afdelinger melder ind til.

Evidensbaseret geriatri

Anerkendelsen skaber glæde på en afdeling, hvor man i årevis har arbejdet systematisk på at optimere behandlingen.

"Vi arbejder med evidensbaseret geriatri. Vi ved, hvad der skal til for at gøre det rigtige for vores patienter. Inden for det første døgn laver vi en helhedsvurdering – såkaldt CGA: Comprehensive Geriatric Assessment, hvor vi kommer rundt om patientens samlede helbredstilstand, sociale forhold og fysiske og mentale funktionsniveau, så vi kan tilrettelægge et hensigtsmæssigt behandlingsforløb," siger Hanne Elkjær Andersen.

Hun er specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk Sektion, men sigende for det tætte tværfaglige samarbejde på afdelingen ønsker hun at lade sig interviewe sammen med den daglige ledelse, som består af afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark, overlæge Hanne Pedersen og afdelingssygeplejerske for den ambulante geriatri, Britta Iversen.

"Det er en tværfaglig opgave mellem fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger at kortlægge patientens samlede sygdomsbillede. På vores daglige tavlemøder deler vi de små detaljer med hinanden, som ofte er afgørende for behandlingen af den enkelte patient," siger Camilla Jellesmark, og suppleres af Hanne Eljkær Andersen:

"At vi kommer i mål med opfyldelse af databasestandarderne, er takket være en holdindsats fra alle faggrupper ikke mindst sekretæren, der sørger for indtastning af data."

Ældres dominobrikker står tæt

Det kan lyde simpelt at sætte ind med en hurtig kortlægning af patientens sygdomsbillede og dernæst lave en behandlingsindsats for indlæggelsesforløbet og for tiden efter udskrivelsen. I virkelighedens verden handler det om at gennemskue et komplekst sygdomsbillede i løbet af kort tid. Derfor arbejder geriatrisk sektion målrettet på at få fat i patienterne med det samme, de bliver indlagt, så de ikke først har ligget på et andet medicinsk afsnit, før man finder ud af, at de har brug for geriatrisk indsats. Hver dag screener geriatrisk team alle nyindlagte over 70 år for at finde de patienter, der hører hjemme på geriatrisk afdeling.

I forbindelse med kortlægningen af patientens sygdomsbillede inddrager afdelingen de pårørende.

"Billedet af patientens samlede funktionsniveau, mentalt og fysisk samt deres sociale forhold sammensætter vi over nogle døgn, hvor vi lærer dem at kende blandt andet ved brug af tværfaglige samtaler med patienterne og deres familier," fortæller Hanne Pedersen.

Den grundige udredning er vigtig, for mange ældre har atypiske symptomer.

"Hvis man har en blodprop i hjertet og er gammel, har man måske bare kvalme. Og hvis man har lungebetændelse, er man måske forvirret, så man kan ikke nødvendigvis på symptomerne vide, hvad de fejler," siger Hanne Elkjær Andersen.

På samme tid er det vigtigt at forhindre, at der opstår komplikationer under indlæggelsen i form af f.eks. lungebetændelse eller delir, som er akut forvirring på grund af sygdom.

"Vi taler ofte om, at de gamles sygdomsbillede er som dominobrikker, der står tæt. Når et ældre menneske bliver indlagt, er det, fordi en brik er væltet, og så er det vores opgave at mindske risikoen for at flere dominobrikker vælter," forklarer Hanne Pedersen.

Derfor er det vigtigt, at der lægges planer for ernæring og mobilisering, så de ældre får spist og drukket, og holder sig fysisk i gang, hvis de kan.

Flere vigtige fokusområder

I de sidste år har afdelingen også arbejdet målrettet med at udrede patienterne for faldtendens, mens de er indlagt, samt med at forebygge og håndtere delir.

"I forhold til delir har vi arbejdet på forebyggelse i form af mobilisering og sikring af nattesøvn samt med tidlig opsporing, så det så vidt muligt ikke når at udvikle sig, for ellers kan patienten godt blive meget forvirret og udvikle komplikationer", fortæller Hanne Pedersen og tilføjer, at der på afdelingens tavle står der et lille ikon ud for patienter med delir.

"Delirøse patienter er svære at passe, for de reagerer ikke altid på en måde, der giver mening, men det er plejepersonalet blevet rigtigt gode til at rumme," siger Camilla Jellesmark.  

Et andet fokusområde er patienternes funktion. Der arbejdes på at få dem op og ud af sengen i det omfang, det kan lade sig gøre, og de fleste kommer op at gå.

"Vi har et ekstra tilbud på hverdage i kaffestuen, hvor vi samler alle, der kan, og hvor fysioterapeuten træner med dem i tre kvarter," siger Camilla Jellesmark.

Baggrunden for afdelingens succes er i høj grad den systematik, der er oparbejdet, og som er nødvendig for at kunne træffe rigtige valg indenfor kort tid. Derudover handler det om tæt samarbejde.

"Vi er en lille enhed, vi har daglig kontakt med hinanden, og det betyder meget, for på den måde kan vi løse problemer lynhurtigt," understreger Britta Iversen.

Læs også interview i Dagens Medicin med Hanne Elkjær Andersen, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk Sektion.
(Artiklen kræver login til Dagens Medicin)

https://dagensmedicin.dk/vinder-min-droem-faa-geriatriske-modtagelser-hele-landet/

Redaktør