Alle mand til tavlen

​Indblik, overblik og indflydelse på under 15 minutter. Nu bliver faste tavlemøder en del af hverdagen på Amager og Hvidovre Hospital. 

 

Torsdag formiddag. Der er travlt på afsnit 321 på Hvidovre Hospitals Gastroafdeling – rygende travlt. 

 
En sygeplejerske er til samtale med pårørende, andre iler rundt med determinerede blikke i øjnene. Ovenfor ringer klokken, som signalerer, at endnu en patient har brug for hjælp. Det ligner ikke en afdeling, der er på vej til møde.

Tag tid, selvom den ikke er der

Alligevel samles syv medarbejdere midt på gangen klokken 11.30 sharp. Her står de og snakker ud fra en tavle, med en masse papirer og grafer på.  Efter ti minutter bliver der sagt tak for mødet, og hverdagen går videre. 

 
”Det føles ikke altid som om, der er tid og overskud til at holde vores tavlemøder, men det er vigtigt at få det gjort alligevel,” siger projektsygeplejerske Tina Kristensen. Hun er tovholder på afsnittets ugentlige tavlemøder, som har været fast rutine i et par år nu, og som nu skal være fast rutine på alle hospitalets afdelinger som del af den nye driftmålstyring.

 
”Til at begynde med var der flere, der sagde: ”har vi virkelig tid til det?” eller ”skal det foregå midt på gangen?” Men nu har alle vist fået øjnene op for, at de ti minutter er godt givet ud, og at det giver rigtig meget,” siger hun.

Et pift i den rigtige retning

Ved møderne diskuterer medarbejderne de mål, som afdelingen har sat sig. Det kan fx være for brugen af PDA’er ved medicinering, screening for tryksår eller ernæringsscreening. Og ifølge Tina Kristensen er de ugentlige møder en oplagt mulighed for at rette op, når tingene, af den ene eller anden grund, er gået lidt skævt.

 
”Når der er travlt, og det hele går stærkt, kan man nogle gange komme ind på et galt spor eller få nogle dårlige vaner. Men ved at tage det op på de ugentlige møder, kan man rette op på det hurtigt og få et pift i den rigtige retning,” fortæller hun og bruger afsnittets statistik for brug af PDA’er (lille håndholdt computer red.) ved medicinering som eksempel. 

 
”Vi har en målsætning om, at vi skal ligge over 90 procent i brugen af PDA’er ved medicinering, og her kunne vi se, at vi pludselig var faldet en del. Men nu har vi fokus på det ved tavlemøderne, og vi er hurtigt kommet tilbage på rigtig gode tal.”

Kræver ressourcer

Tina Kristensen er glad for at driftmålstyring og tavlemøder bliver en del af hverdagen på hele hospitalet, fordi hun har oplevet, hvor godt det virker.

 
”Ud over at være et godt værktøj til at holde overblik i afdelingen, giver det også medarbejderne en bedre mulighed for at få indflydelse. Hvis de har spørgsmål eller ideer til forbedringer, tager vi det op ved tavlemøderne og snakker det igennem. Der er også flere nyansatte, som har fortalt mig, at det er en god måde at komme ind i gruppen på og blive hørt,” fortæller hun, men understreger samtidig, at man ikke må undervurdere den tid og det arbejde, der ligger bag, hvis tavlemøderne skal fungere.

 
”Det kan være ressourcekrævende. Man skal finde de rigtige tal og have kendskab til afdelingens arbejdsflow og dens spidsbelastninger, ellers er det svært at sætte realistiske mål,” siger hun.

 
Gitte Fagerberg, som er afdelingssygeplejerske på afdelingen, supplerer med, at det er vigtigt, at have en tovholder, som planlægger og styrer tavlemøderne og så skal man, ifølge hende, være klar til at bruge det, man snakker om, til noget.

 
”Det burde måske ikke hedde driftmålstyring, men driftmålshandling, for det hele giver jo først mening, når man handler på det. Det er ikke nok at se på grafer og tal, man skal også være klar til at gøre noget ved det,” siger hun. 

 
Redaktør