​​​​

Vildeste oplevelse? At aflevere sin ph.d.-afhandling

​Reservelæge Karen Vagner Danielsen har netop afleveret sin ph.d.-afhandling om skrumpelever. Hendes forskning kan på sigt bidrage til både bedre diagnostik og behandling. ​ ​​​

Vent...

Reservelæge, ph.d.-studerende Karen Vagner Danielsen er ikke et splitsekund i tvivl om, hvad der er hendes vildeste oplevelse som forsker.

”Det er lige nu!” svarer hun. 

Efter at have brugt knap 5 år på et projekt, er det en mærkedag, når man endelig har resultaterne og kan aflevere sin ph.d.-afhandling, forklarer hun. 

”Jeg bliver altid begejstret, når jeg til konferencer møder alle de dedikerede forskere, som har knoklet intenst og haft en ide i flere år, før det har været muligt at bevise det,” siger Karen.  

Nu er hun også selv en af dem, der kan nyde udsigten ved målstregen. 

MR-scannere i stedet for indgreb

Patienter med forskellige sværhedsgrader af skrumpelever har hovedrollen i den ph.d.-afhandling, Karen netop har afleveret. Skrumpelever er yderst udbredt og forbundet med dårlig livskvalitet og øget dødelighed. Alkohol er en mulig medspiller i omkring 2/3 af tilfældene, og sygdommen er overrepræsenteret i Amager og Hvidovre Hospitals optageområde. Karen anvender avanceret MR-teknologi til at undersøge denne gruppe udsatte patienter. 

”På sigt er målet at anvende MR-teknologien som et redskab til at stille en diagnose og vurdere sværhedsgraden af skrumpelever,” forklarer Karen. Ved at bruge MR-scannere og billeddiagnostik frem for egentlige indgreb i patientens krop som fx måleudstyr placeret i kar ved leveren, sparer man patienten for eventuelle komplikationer, ubehag og indlæggelse.  

”Derudover kan MR-teknologien muligvis anvendes til at vurdere effekten af behandlingen. På den måde kan vi undgå, at nogle patienter får ineffektiv medicin og derved unødvendige bivirkninger,” fortsætter Karen. 

Involvér dig

Det var ”entusiastiske vejledere” og et ”spændende emne,” som satte Karen i gang med at forske i skrumpelever. 

”Vores projekt er verdens hidtil mest omfattende MR-​undersøgelse af kredsløbsændringer og komplikationer hos patienter med varierende grader af skrumpeleversygdom,” fortæller hun.  

Det var altså en blanding af faglighed og de rette mennesker, der gjorde en forskel for den kommende ph.d. Derfor foreslår hun også, at andre forskere in spe styrer ud fra både det faglige og nogle gode relationer.  

”Find et emne, der interesser dig, og nogle gode potentielle vejledere. Det er vigtigt at involvere sig i den forskning, der allerede er i gang - så kommer der eventuelt en mulighed for at lave sit eget forskningsprojekt,” lyder hendes råd.​

Karen Vagner Danielsen

Ph.d.-studerende, reservelæge, Gastroenheden, medicinsk afdeling
Forsker i patienter med skrumpelever  
Støttet af Ferring Pharmaceuticals A/S og Amager og Hvidovre Hospitals forskningspulje 

GUF: Gruppen af Unge Forskere

GUF er et professionelt netværk til hospitalets ph.d.-studerende og andre unge forskere. Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospital kan optages som medlemmer af GUF. 

Læs mere om GUF​​​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor