Vi tager sommeren ind på plejecenteret

​Kan ændring af lysets styrke og farve i boligen have betydning for ældre menneskers søvn og helbredstilstand? Det er forskere fra Hvidovre Hospital i gang med at undersøge på et plejecenter i Albertslund. 

​Udefra kan man se forskellen på døgnrytmelyset på øverste sal og det almindelige lys på de øvrige etager.

Gennem ca. et halvt år har beboere i 24 boliger på Plejecenter Albertshøj i Albertslund haft såkaldt døgnrytmelys i deres bolig og på plejecentrets fællesarealer.

Det særlige ved døgnrytmelyset er, at det ændrer sig i løbet af dagen, så lyset indeholder hvide og blålige toner i dagtimerne og orange og rødlige toner hen mod aftenen.

Hvidt lys kvikker op

"Lys betyder meget for vores velbefindende, men det meste forskning er lavet på yngre mennesker. Med dette projekt prøver vi så at sige at tage en sommerdag indenfor på et plejecenter og på den måde undersøge, om beboerne har gavn af døgnrytmelys, altså et lys, der forandrer sig som lyset udenfor", fortæller Linda Andresen, stabs- og laboratoriechef i Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital. Hun uddyber:

"De hvide og blå toner kvikker os op, så de er sat til at være kraftigst om dagen, hvor beboerne jo helst skal være friske. På den måde får de nemmere en god nattesøvn, og det er den, vi allermest er ude efter. Den gode nattesøvn har stor betydning for ældre, særligt hvis man er dement, hvor ens søvnmønster ofte er ude af balance. Om aftenen bliver der så gradvis skruet op for de orange og rødlige toner i lyset, som er dem, der får os til at slappe af".


Undervejs i projektet har beboerne blandt andet fået målt deres ernæringsstatus, de har fået taget blodprøver og de har svaret på spørgeskemaer om deres livskvalitet, sengetider mv.  De har også fået målt deres mobilitet med en censor på låret som aflæser, hvor meget de bevæger sig. Det er data fra disse undersøgelser, som forskerne nu skal i gang med at analysere.

"I Klinisk Forskningscenter undersøger vi nu, hvad det betyder for de ældres funktionsniveau, at blive udsat for en intervention som denne. Fx kan vi via blodprøver undersøge forskellige biomarkører for aldring, altså om forandringerne i lyset påvirker immunforsvaret og helbredstilstand", siger Linda Andresen.

Til glæde for både beboere og personale

Selvom forskerne endnu ikke er klar med resultater af deres undersøgelser, så er der ingen tvivl om, at den ændrede belysning har haft en positiv effekt på plejecentret, fortæller Lena Rasmussen, der er sosu-assistent og en af tovholderne på projektet på Plejecenter Albertshøj.

"Vi kan mærke, at energiniveauet og humøret er bedre hos flere af beboerne. Den dæmpede belysning om morgenen gør, at de ikke står så tidligt op, men får en stille og rolig vækning og er mindre forvirrede", siger Lena Rasmussen og fortæller, at også personalet har glæde af døgnrytmebelysningen.

"Flere af os har lagt mærke til, at vi ikke er så trætte i hovedet længere, det giver mere energi. Når vi går rundt i huset til andre afdelinger er det altid rart at komme tilbage til vores egen afdeling, fordi her er så lyst og venligt".  

Redaktør