Vi skal være eminent dygtige til at samarbejde

​​Helle Rabing og Jens Rokkedal er den nye afdelingsledelse i Medicinsk Afdeling i Glostrup - en del af Amager og Hvidovre Hospital. 

​​

Helle Rabing og Jens Rokkedal ved indgangen til Akutklinikken i Glostrup.

"De sidste par år har vi været udsat for massive forandringer, og selv om processen ikke har været helt nem, har vi valgt at forholde os til dem på en konstruktiv måde", siger ledende overlæge Jens Rokkedal.

Efter en periode præget af store forandringer og usikkerhed er Medicinsk Afdeling i Glostrup nu ved at finde sine egne ben som en afdeling, der organisatorisk hører under Amager og Hvidovre Hospital, men befinder sig i Glostrup, hvor det øvrige hospital er en del af Rigshospitalet.

"Det kræver, at vi er eminent dygtige til at samarbejde, for vi skal jo både samarbejde ud til Amager og Hvidovre, men vi skal også samarbejde med vores tidligere kolleger her på matriklen", siger ledende oversygeplejerske Helle Rabing og fortsætter: 

"Vi har heldigvis en meget kompetent og forandringsparat medarbejdergruppe. Vi er nu i den situation, at vi stort set har besat vores stillinger til trods for, at der var en periode hvor mange rejste på grund af usikkerheden. Men mange er kommet tilbage og der er kommet nye til".

Nye, men ikke ukendte

Efter mere end et år i konstituerede stillinger har Helle Rabing og Jens Rokkedal i foråret 2016 formelt kunnet sætte sig i stolene som hhv. ledende oversygeplejerske og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Glostrup. Men selvom titlerne er nye, er det ikke ukendte ansigter, der beklæder dem. Helle Rabing har nemlig været ansat på Glostrup Hospital i 11 år, heraf de seneste ni år som klinisk oversygeplejerske, mens Jens Rokkedal har været afdelingens specialeansvarlige overlæge i kardiologi gennem 25 år.

Stærke på kardiologi og geriatri

Afdelingens akutklinik er noget af det, den nye ledelse fra starten valgte at sætte ekstra fokus på, da den er indgangen for langt de fleste patienter.

"I Akutklinikken har vi stor opmærksomhed på arbejdsgangene, og vi har styrket den på lægesiden, så der nu er flest læger til stede på de tidspunkter, hvor der er flest patienter. Vi prøver hele tiden at have føling med pulsen i Akutklinikken. Det er jo her vores patientforløb starter, så det er vigtigt, at den er velfungerende", siger Helle Rabing.

Jens Rokkedal supplerer:

"Hvis en Akutklinik ikke fungerer optimalt, giver det problemer både internt i afdelingen, men også i resten af huset. Derfor er det også vigtigt, at vi er i tæt dialog med medarbejderne i Akutklinikken, og at vi som ledere er synlige og tilgængelige Medarbejderne skal kunne mærke, at vi er der, og at de kan tage fat i os, når de har behov for det". 

Han fremhæver også, at kardiologi og geriatri er nogle af de områder, som afdelingen er særligt stærk på.

"Vi har en professor i hypertension, og vores afdeling har gennem flere år været kendt internationalt for sin forskning inden for hjertekarsygdomme. Det vil vi fortsat gerne satse på, ligesom vi glæder os til at samarbejde med Ove Andersen og Klinisk Forskningscenter, også om klinisk forskning inden for sygeplejen".

Sundhedsplatformen er på vej

En ny, stor forandring, som snart bliver virkelighed for medarbejderne i Glostrup, er Sundhedsplatformen, som afdelingen går i luften med den 5. november sammen med Rigshospitalet og de øvrige afdelinger i Glostrup. Afdelingen får altså ca. 4 måneders forspring i forhold til resten af Amager og Hvidovre Hospital.

"I de 25 år jeg har været her, har vi altid været åbne over for ny IT, og vi har ofte fungeret som pilotprojekt, når noget nyt skulle afprøves. Med Sundhedsplatformen går vi jo ikke fra papir til elektronik, men fra noget elektronisk, som mange oplever som besværligt, og til noget bedre. Det jeg glæder mig til, er bl.a. den tidstro registrering og at arbejdsgangene vedrørende prøver bliver enklere", siger Jens Rokkedal.

Et godt samarbejde

Selvom processen har været lang, og fusionen med Amager og Hvidovre Hospital ind imellem har budt på udfordringer, er både Jens Rokkedal og Helle Rabing glade for den måde, "ægteskabet" er landet på.

"Vores nyhedsbrev i afdelingen har hjulpet os meget i processen, som har været præget af stor usikkerhed. Det er noget der giver en sammenhængskraft i en afdeling, der rent geografisk ligger lidt for sig selv", siger Helle Rabing, og fortsætter:

"Vi oplever også en god nærhed til direktionen, de er opmærksomme på os og har været her flere gange. Vores kontaktdirektør Kirsten Breindal er til stede på Glostrup-matriklen hver torsdag, og det er godt for samarbejdet".   

Jens Rokkedal påpeger, at afdelingen i højere grad end tidligere er blevet en sammenhængende enhed:  

"Vi kan se, at jo mere vi samarbejder, både indadtil i afdelingen og med vores direktion, jo bedre kan vi løse tingene. Direktionen har været gode at drøfte tingene med i fusionsprocessen. De har været lydhøre, og vi har kunnet snakke om tingene.

​Blå bog – Helle Rabing

Tidligere:

  • Afdelingssygeplejerske på apopleksi- og geriatriafsnit på Herlev Hospital.
  • Afdelingssygeplejerske på lungemedicinsk afsnit i Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital.
  • Klinisk oversygeplejerske i Medicinsk Afdeling siden 2007 særligt med ansvar for akkreditering, kvalitetsudvalg og patientsikkerhed, Glostrup Hospital.

Master i ledelse (MPG) fra CBS/KU i 2013.

​Blå bog – Jens Rokkedal

  • Speciallægeuddannelse i intern medicin og kardiologi 1988. 
  • Specialeansvarlig overlæge i kardiologi siden 1990, Glostrup Hospital. 
  • Dr. med. i 1991
  • Medvirkende til Sundhedsstyrelsens beslutning i 1993 om at indføre defibrillatorer i alle akutambulancer i Danmark.
  • Aktiv i Dansk Kardiologisk Selskab siden 1990, fik selskabets hæderspris i 2010.
  • Deltagelse i hjertestopkomiteer på hospitals- og regionsplan.
  • Deltagelse i Sundhedsfagligt Råd for Kardiologi.


Om Medicinsk Afdeling

Pr. 1. januar 2015 blev den medicinske afdeling i Glostrup fusioneret med Amager og Hvidovre Hospital – og dermed administrativt og organisatorisk adskilt fra det øvrige Glostrup, som nu er en del af Rigshospitalet.

Medicinsk Afdeling består af tre sektioner: Kardiologisk sektion, Geriatrisk/Intern-medicinsk sektion og Akutklinikken. Afdelingen har årligt ca. 7.000 indlæggelser og 34.000 ambulante besøg.

Der er 85 senge og ca. 330 fast tilknyttede medarbejdere i Medicinsk Afdeling. ​


Redaktør