Vi skal øge kvaliteten i ordinationer af antibiotika

​En bekymrende udvikling af resistens mod antibiotika er årsagen til, at antibiotika nu er et driftsmål for alle afdelinger. Data og læringsnetværk skal sikre, at forbrugsmønstret ændres.

Regionens politikere besluttede fra 2016 at gøre antibiotika til et driftsmål. Beslutningen vil fremover øge ledelsernes fokus på at højne kvaliteten i forbruget af antibiotika.

”Vi har en bekymrende udvikling i Region Hovedstaden. Derfor er vi nødt til at have en målrettet og restriktiv antibiotikapolitik. Vi skal dels bringe forbruget ned og dels ændre på, hvilke antibiotika vi bruger. Vores metoder er øget brug af data, videndeling og læringsnetværk,” siger formanden for Region Hovedstadens Hygiejnekomité Bettina Lundgren.

Hvordan tilpasses indsatsen til afdelingerne?

Hospitalsledelserne i regionen fik i slutningen maj et brev om ændringerne, og en workshop på Bispebjerg Hospital 20. maj startede processen. Her diskuterede eksperter på området, hvordan indsatsen rent praktisk kan tilpasses de forskellige afdelingers sammensætning af patienter og lægefaglige specialer. 

Metoden til at øge kvaliteten i brugen af antibiotika er et program ved navn Antibiotic Stewardship, som er afprøvet i blandt andet Skotland med gode resultater:

”På workshoppen gik vi i gang med det praktiske arbejde. Læger og andre sundhedsprofessionelle arbejder i øjeblikket med at finde metoder, der egner sig bedst til hvert hospital og hver afdeling. Det er vigtigt at tilpasse fra afdeling til afdeling, så patienterne får den bedst mulige behandling samtidig med, at vi ændrer forbrugsmønstret for at forebygge hospitalsinfektioner og mod antibiotika-resistens,” siger Bettina Lundgren.

Følg tallene for forbruget
Alle kan i dag følge med i forbruget af antibiotika på de enkelte hospitaler i regionen. Tallene offentliggøres via en hjemmeside. 

Tal fra de enkelte afdelinger kan dog udelukkende ses af hospitalerne og deres ansatte og kan hentes via Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner. Fremover vil tallene kunne blive offentliggjort på tavler, så medarbejderne kan følge udviklingen tæt på dem selv og arbejde med forbedringer

Data på afdelingsniveau kan rekvireres af hospitalerne og afdelingerne hos overlæge Jacob Anhøj.

Mail: jacob.anhoej@regionh.dk​

Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Tlf.: 29 17 08 87

Læger og sundhedsprofessionelle i spil

Sverige har haft god effekt ved at bruge metoder, hvor klinikerne selv fandt brugbare metoder til at ændre forbruget af antibiotika på deres afdelinger. 

En af eksperterne bag Antibiotic Stewardship-programmet er overlæge i klinisk mikrobiologi på Herlev Hospital, Magnus Arpi. Han fortæller, at det i regionen på samme måde handler om at inddrage fagfolkene:

”Når vi får lægerne og andre sundhedsprofessionelle i spil, ved vi, at der sker ændringer, som kan fastholdes. Det er vigtigt, at fagfolkene selv udformer metoder, der egner sig til deres specialer,” fortæller han.

Indsatsen styres i et samarbejde mellem Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner og Task Force for rationel medicinanvendelse og forankres i de lokale lægemiddelkomitéer på hospitalerne.

Fagligt symposium om emnet
Bettina Lundgren og Hanne Rolighed Christensen, der er formand for Task Force for rationel medicinanvendelse, mødes i november med klinikere til et symposium på Herlev Hospital. Her vil fagfolkene dele viden om effektive metoder til at få forbruget af antibiotika ændret på måder, som er sikre for patienterne. 

​7 fakta om regionens restriktive antibiotika-retningslinjer

1. Region Hovedstadens sundhedsvæsen forebygger en bekymrende udvikling af resistens mod antibiotika og fik i 2015 en restriktiv antibiotikapolitik, som klinikerne er ved at implementere på afdelingerne.

2. Fra 2016 er antibiotika blevet et driftsmål, hvilket øger ledelsesfokus.

3. Programmet har navnet Antibiotic Stewardship, som kort fortalt betyder en målerettet styring af antibiotikaforbruget for at forebygge resistens. Metoden er læringsnetværk og offentliggørelse af data.

4. Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal fremover bruge flere penicilliner og mindre af antibiotika af typen quinoloner og cefalosporiner (samt carbapenmer og penicilliner med B-laktamase hæmmere).

5. Målet er et fald i forbruget af antibiotika i Region Hovedstaden på 10 %, samt at 70 % af forbruget fremover skal være antibiotika fra penicillingruppen. 

6. Data på hospitalsniveau er offentligt tilgængeligt på Taskforce Forebyggelse af hospitalsinfektioners hjemmeside. Data på afdelingsniveau kan rekvireres af hospitalerne og afdelingerne hos overlæge Jacob Anhøj, Taskforce.

7. Den restriktive antibiotikapolitik er organisatorisk forankret i et samarbejde mellem Taskforce Forebyggelse af hospitalsinfektioner og Task Force for rationel medicinanvendelse.
Redaktør