​Lone Krebs ser frem til at bruge sit professorat i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling til at opbygge et forskningsmiljø med en række fælles temaer, som afdelingen kan bliver verdensmestre i. 

Vi skal blive klogere på konsekvenserne af kejsersnit

​Lone Krebs vil som ny professor i obstetrik på Hvidovre Hospital styrke forskningen i konsekvenser af kejsersnit.

Vent...

19 % af alle fødsler i Danmark foregår ved kejsersnit. Men vi ved ikke nok om konsekvenserne af kejsersnit, og det skal der laves om på.

Det mener Lone Krebs, der for nylig tiltrådte som professor i obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Bedre kejsersnit

Det, der ifølge Lone Krebs gør det så vigtigt at forske i kejsersnit er, at det er så hyppigt et indgreb

"Vi ved, at det kan give gynækologiske problemer og komplikationer ved efterfølgende fødsel, hvis første fødsel er foregået ved kejsersnit". Når vi ved mere om konsekvenserne af kejsersnit kan vi blive bedre til at tilbyde kejsersnit til de rigtige kvinder og udføre indgrebet med den bedste teknik, så færrest muligt oplever senkomplikationer", siger Lone Krebs og fortsætter:

"Vi skal bl.a. blive klogere på, om de teknikker vi bruger til at sy livmoderen sammen på efter et kejsersnit, har betydning for, om kvinden oplever efterfølgende komplikationer og øget hyppighed af gynækologiske problemer, fx smerter, menstruationsforstyrrelser og graviditetsproblemer".  

Data er afgørende

Lone Krebs, som kommer til Hvidovre Hospital fra en stilling som specialeansvarlig overlæge på Holbæk Sygehus, har i en årrække arbejdet for at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af data i det landsdækkende Fødselsregister, som rummer data om alle fødsler i Danmark.  

"Vi indsamler i hverdagen utroligt mange data til vores nationale registre. Disse data danner grundlag forskning og kvalitetssikring, som bedrer vores behandling af gravide og fødende. Alvorlige komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel er heldigvis meget sjældne. Derfor er vi i obstetrikken helt afhængige af at kunne bruge vores registerdata til at få materialer, der er store nok til, at vi kan undersøge konsekvenserne af den behandling, som vi tilbyder vores gravide. Forankring i klinikken og guidelinearbejde er for mig afgørende for at kunne stille de relevante forskningsspørgsmål, og for at kunne implementere den viden, vi får fra forskningen hurtigt og effektivt."

Vi vil være verdensmestre

Lone Krebs ser frem til at bruge sit professorat til at opbygge et forskningsmiljø med en række fælles temaer. Og hun har mange ambitioner, der skal føres ud i livet.

"Der foregår allerede rigtigt meget forskning her på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Hvidovre, og jeg vil gerne medvirke til, at vi definerer en samlet forskningsstrategi og fastlægger nogle temaer, som vi vil være verdensmestre i, fx optimering af screeningsproceduren ved nakkefoldskanning og celleforandringer på livmoderhalsen".

"Desuden har afdelingen en stor og meget forskningsaktiv fertilitetsklinik. Som et nyt initiativ skal afdelingen i gang med at opbygge et tilbud til kvinder med gentagne tidlige aborter. Hertil vil der blive knyttet et helt nyt forskningsområde og en ny professor".

 "Inden for mit eget forskningsområde vil vi ud over fokus på kejsersnit i de kommende år også undersøge, om vi kan nedbringe antallet af gravide kvinder, som oplever at barnet dør i livmoderen før fødslen".

Endelig forventer Lone Krebs også et øget samarbejde med andre forskningsmiljøer.

"En af mine ambitioner er at vi skal have en CAG (Clinical Academic Group, red.) som har fokus på registerbaseret forskning fra graviditetens start til fødslen, og hvor vi følger komplikationer blandt mødre og børn senere i livet og på tværs af generationer".

Blå bog

Professor, overlæge, dr. med. Lone Krebs er 60 år og bor i Brønshøj.
Lægevidenskabelig kandidateksamen i 1986, speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2001.

2005-2019: Specialeansvarlig for obstetrik, Holbæk Sygehus
2001-2005: Afdelingslæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1997-2001: Uddannelseslæge og afdelingslæge Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet

75 publicerede artikler.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor