Trygt læ­rings­mil­jø ska­ber fly­ve­fær­di­ge lun­ge­læ­ger

​​Yngre lungemedicinske læger giver topkarakter til deres uddannelsesophold på HVH. Stort fokus på uddannelse og arbejdsmiljø har skabt resultater, mener overlæge Pia Thaning.​

Vent...
​Siden 2016 har det lungemedicinske uddannelsesmiljø på Hvidovre Hospital fået gradvist bedre ratings fra yngre lungelæger, der passerer igennem klinikken som led i deres uddannelse. I evalueringen fra 2021 scorer den lungemedicinske afdeling over 5 på alle parametre på en skala fra 1 til 6 - med vurderingen af "arbejdsklima" som absolut topscorer.

Det parameter, der har flyttet sig mest, er "daglig vejledning", der steg markant fra 2016 til 2017, hvor afdelingen indførte systematisk supervision ved stuegang og ambulant funktion. Niveauet har holdt sig siden, og det gælder også vurderingen af "arbejdstidstilrettelæggelse", der ligeledes tog et spring opad i 2017.

"Vi er meget opmærksomme på at skabe et trygt læringsmiljø med en god stemning i hverdagen," forklarer  specialeansvarlig overlæge Pia Thaning.

Med uddannelsesplan, vejleder og løbende justeringer er de yngre lægers første møde med lungemedicinen klar og med en god struktur. Den seneste inspektorrapport fra oktober 2019 bekræfter billedet af en velfungerende uddannelsesafdeling. Her blev der svaret "Særdeles god" på 11 ud af 16 områder, heriblandt læringsmiljøet.

Tør stille spørgsmål

Casper Tidemandsen er introlæge og skriver på en ph.d. inden for lungemedicin. Han har været meget glad for at komme ind på afdelingen.

"Seniorlægerne går op i, at her er et godt miljø, hvad både klinik og forskning angår. Når man har det rart, byder man ind som yngre læge. Tør stille spørgsmål," reflekterer introlægen.​

Som yngre læge skal man have den brede interne medicinske uddannelse, og man stifter både kendskab til vagtarbejde, ambulatorie, bronkoskopier, at lægge dræn og foretage ultralydsscanninger og ikke mindst at gå stuegang.​

Mulighed for assistance og supervision ved svære forløb

Louise Tønnesen er under uddannelse som speciallæge inden for lungemedicin og har sammen med lektor og overlæge Mia Moberg ansvar for de medicinstuderende på afdelingen. For hende er det centralt, at yngre læger skal have mulighed for assistance og supervision, når de møder voldsomme forløb med akut syge patienter.

"Styrken i afdelingen er, at der åbenhed omkring det, hvis man ikke føler sig klar til at tage hånd om krævende patienter," siger hun. Blandt andet derfor har man indført en debriefing, hvor man efter en endt vagt kan overlevere og tale om dagens hændelser med en anden læge.

"Det er altafgørende, at de yngre læger er rustede til at møde de meget dårlige patienter," siger Louise Tønnesen.​

Et speciale med øget bevågenhed

Ifølge overlæge Pia Thaning har lungemedicin ikke altid været et højt profileret speciale, men det ændrer sig nu. Der er stor søgning i hvert fald i Østdanmark, og Amager og Hvidovre Hospital har et godt ry ude på universiteterne. Det gælder blandt andet afdelingens tværfaglige ekspertise, fortæller hun.

"Under COVID 19-bølgerne har man oplevet, hvor vildt det var, det vi kunne, og nogle yngre læger bliver ydmyge, når de ser, hvad fx sygeplejerskerne kan," siger Pia Thaning.

AHH har i det hele taget været et centralt coronahospital. Det gælder også, hvad senfølger angår, hvor overlægerne på afdelingen har været en del i medierne. Det har gjort indtryk på introlægen Casper Tidemandsen, der netop har talt med en patient, som var smittet i april 2020 og stadig døjer med eftervirkninger.

"Det er måske blevet lidt sejt at være lungemediciner nu i forhold til tidligere," reflekterer Casper Tidemandsen.

​Fakta og tal:

Herunder ses yngre lægers vurdering af uddannelsesmiljøet på det lungemedicinske speciale på Hvidovre Hospital fra 2016 til 2021. De blå søjler er 2016 og de brune er 2021:​

Kilde: Evaluer.dk

Evalueringen består af i alt 26 spørgsmål. De er i ovenstående visning grupperet som følger:
  1. introduktion
  2. uddannelsesvejledning
  3. daglig vejledning
  4. arbejdstilrettelæggelse
  5. konferencer/undervisning
  6. arbejdsklima
  7. øvrige.

Spørgsmålene besvares på en skala fra 1-6:
= i meget ringe grad
= i ringe grad
= i mindre grad
= i nogen grad
= i høj grad
= i meget høj grad​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor