To Hvidovre-afdelinger topper uddannelses-målinger

​​Et par af Hvidovre Hospitals afdelinger placerer sig i den absolutte top på landsplan, når det kommer til uddannelse af yngre læger.

Godt samarbejde, prioritering af tid, klar kommunikation, gennemtænkt planlægning. Det er blot nogle af de ting, der skal til for at skabe et godt uddannelsesmiljø på en hospitalsafdeling. Det har de i den grad fanget på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. De to afdelinger er ifølge Sundhedsstyrelsen nemlig blandt de bedste i Danmark til at uddanne yngre læger.​

En holdindsats 

”Det er en stor kadeau. Man bliver jo enormt glad for, at folk er tilfredse med det arbejde, vi laver,” siger Beth Olsen, som er uddannelsesansvarlig overlæge på Radiologisk Afdeling. Hun fortæller videre, at det både kræver prioritering og ressourcer at skabe et godt uddannelsesmiljø i en travl afdeling, og at det er noget, der kræver samarbejde i hele afdelingen.

”Det kræver, at der er en speciel kultur i afdelingen, hvor alle speciallægerne er villige til at prioritere at lære fra sig. Og så handler det om, at man er til stede, så de yngre læger altid kan få svar og vejledning. Det er noget, vi har prioriteret højt i vores afdeling,” siger hun.​

Får lov til at prøve sig selv af 

I Klinisk Fysiologisk- og Nuklearmedicinsk Afdeling har man også lagt vægt på at de yngre læger skal have lov til at prøve sig selv af.

”De uddannelsessøgende læger får lov til at lave alt i vores afdeling. Hvis de har mod på at prøve tingene, skal de også have lov – selvfølgelig med supervision fra en speciallæge,” siger uddannelsesansvarlig overlæge, Jesper Graff, som også erkender, at hans afdeling har bedre forudsætninger for at skabe et godt uddannelsesmiljø, end fx større kliniske afdelinger.

”Vi er en relativt lille afdeling, som kun har dagsfunktion. Det betyder, at det altid er det samme hold, der er på arbejde. Vi kender derfor hinanden godt og har et godt samarbejde. Det er med til at skabe en god grobund for læring”.​

Bred bedømmelse 

Sundhedsstyrelsens bedømmelse af uddannelsesforholdene på landets hospitalsafdelinger foregår ved, at der bliver sendt inspektorer på besøg for at evaluere de enkelte afdelinger. I deres vurdering ser de på uddannelsesplaner og –programmer og derudover også blandt andet på den medicinske ekspertise, kommunikation, samarbejde og forskning. Den bygger også på interviews med mange forskellige personalegrupper som uddannelsessøgende læger, sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, overlæger, professorer, vicedirektører osv. Det hele munder ud i en slags karakterbog, hvor der bliver givet karakterer på 15 forskellige punkter. Og her scorer Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling altså meget højt og som nogle af de absolut bedste i landet. 

Vigtigt med et godt renomme 

I begge afdelinger er de naturligt nok stolte af de flotte resultater. 

”Det er vigtigt at være gode til at uddanne yngre læger, fordi vores patienter jo skal have den bedst mulige behandling, og det får de kun, hvis vi har dygtige læger,” siger Beth Olsen og bliver suppleret af Jesper Graff:

”Og det er vigtigt at have et godt uddannelsesmiljø, fordi det tiltrækker de bedste yngre læger”. 
Redaktør