Sygeplejeteam til 10 ekstra COVID-pladser er klar

​​Hvis AHH skal modtage flere COVID-patienter, skaleres sengetallet op. Fx skal et fast sygeplejeteam bemande 10 ekstra COVID-senge på Lungemedicinsk Afdeling.

Amager og Hvidovre Hospital går et efterår i møde, hvor antallet af indlagte COVID-patienter kan stige. Hospitalet råder for tiden over 40 bemandede medicinske sengepladser, der kan benyttes til COVID-patienter, hvis det bliver nødvendigt. De 40 pladser er dog ikke nok, hvis situationen eskalerer yderligere.

Det viser den nye COVID-opskaleringsplan, som blev godkendt i sidste uge. I planen skal AHH bl.a. være i stand til at bemande yderligere 10 COVID-senge i Lungemedicinsk Afdeling i det næste trin af opskaleringen.

Fast sygepleje-team til 10 ekstra COVID-pladser

De 10 ekstra COVID-pladser i Lungemedicinsk Afdeling ligger i forlængelse af Lungemedicinsk Afsnit 220. Sengepladserne og lokalerne til personalet er allerede klar, og plejen af COVID-patienterne skal ske med hjælp fra 35 sygeplejersker fra hospitalets øvrige sengeafdelinger på alle tre matrikler.

I planlægningen er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra foråret, fortæller konstitueret vicedirektør Tina Holm Nielsen.

"Vi har lært af foråret, hvor det var nødvendigt at tage hurtige beslutninger, der medførte, at mange ikke følte sig fagligt rustet til opgaverne. I den nye plan har vi taget udgangspunkt i de erfaringer. Ingen synes, det er sjovt, hvis situationen eskalerer, men vi har arbejdet grundigt med at skrue en god og holdbar plan sammen," siger Tina Holm Nielsen.

Tryghed og faglig sikkerhed

Hvis der bliver behov for de 10 sengepladser, frigøres sygeplejerskerne fra deres stamafdeling og får deres daglige gang på Lungemedicinsk Afsnit. Her får de indflydelse på vagtplanen, og der vil være planlagt timeout og tid til sparring. Samtidig får de en gruppe faste kolleger og kompetent lungemedicinsk personale at arbejde sammen med.

"I foråret blev der etableret nye afdelinger, og personalet kom alle steder fra, kendte ikke hinanden og var usikre fagligt. Nu lægger vi COVID-pladserne op ad de nuværende lungemedicinske senge, hvor der er personale og ledelse med lungemedicinske kompetencer i hvert vagtlag for at sikre tryghed og faglig sikkerhed," fortæller ledende oversygeplejerske i Lunge- og Endokrinologisk Afdeling, Lene Guldager.

Massiv træning og uddannelse

De 35 sygeplejersker får den nødvendige uddannelse til at pleje COVID-patienter.

"Man får flere timers skill-træning og introduktion. På den måde sikrer vi, at alle føler sig trygge og fagligt forberedte til opgaven," siger afdelingssygeplejerske Aslaug Jørgensen.

Alle sygeplejersker, der skal være en del af COVID-plejen, bliver desuden inviteret på besøg på Lungemedicinsk Afsnit og har fået en velkomstpjece med væsentlig information om afdelingen.  


Redaktør