Sygeplejestuderende skal rustes til plejen af ældre medicinske patienter

​​En gruppe særligt dedikerede sygeplejestuderende har netop indledt deres praktik på AHH. 

Vent...
​Ældre medicinske patienter med KOL og diabetes bliver en stor opgave at løfte for fremtidens sundhedsvæsen. Denne udfordring tager Amager og Hvidovre Hospital del i at løse.

Amager og Hvidovre Hospital er praksispartnere i et stort projekt, forankret på Københavns Professionshøjskole, som skal ruste studerende til at varetage patientforløb indenfor netop denne patientgruppe. 

En ekstra indsats

’Copenhagen Honours College i Sygepleje’ (CHC-S) er et tilbud til særligt motiverede sygeplejestuderende og foregår sideløbende med den øvrige sygeplejerskeuddannelse. Amager og Hvidovre Hospital bidrager ved at stille klinisk specialviden, praksismentorer og særlige praktikbesøg til rådighed. 

Vicedirektør Tina Holm Nielsen var i sidste uge med til at tage godt imod de studerende sammen med ledende oversygeplejerske Lene Guldager. 

”Vi glæder os til at følge denne gruppe sygeplejersker. Det tværfaglige aspekt er netop, hvad vi får brug for i fremtidens sundhedsvæsen. Det fortjener stor anerkendelse, at den her gruppe sygeplejersker gør en ekstra indsats for at dygtiggøre sig indenfor nogle specifikke områder,” siger vicedirektør Tina Holm Nielsen, der oplever, at hun fik nogle gode, uformelle snakke med de unge sygeplejerskestuderende.

En kompleks patientgruppe

Onsdag indledte studerende fra AHH og Københavns Kommune en række af CHC-S praktikker med et besøg hos samordningskonsulenterne. 

Clara Thorning havde allerede haft et praktikforløb med diabetespatienter på Bispebjerg Hospital, da hun hørte om honours-programmet.

”Yes, tænkte jeg, det er lige mig. Det er spændende at arbejde med den her patientgruppe, da de er meget komplekse og der er meget, man skal tage højde for,” siger Clara Thorning, der nu læser til sygeplejerske på 4. semester. Hun vil fremover være på Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling fire dage om ugen. 


Clara Thorning (nummer tre fra højre) havde allerede haft et praktikforløb med diabetespatienter på Bispebjerg Hospital, da hun hørte om honours-programmet. ”Yes, tænkte jeg, det er lige mig.”​


Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og i alt 98 nyuddannede sygeplejersker vil over de kommende år kunne kalde sig CHC-S-sygeplejersker. Den ekstra uddannelse svarer til 30 ECTS-point, og de studerende deltager i CHC-S programmet i 2 år fra 4. semester til og med 7. semester.​

Mere information om projektet
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor